Il-Paċi Magħkom

Print Friendly, PDF & Email

Kif insellmu lil xulxin

Kulħadd isellem bil-mod tiegħu, skont l-użanza, id-drawwiet jew it-twemmin tiegħu. Anke l-Covid-19 wasslitna nagħżlu għalina nfusna tislima għal żmien il-pandemija.

F’dan il-filmat qasir, Joe Galea jirrifletti dwar dawn it-tislimiet differenti minn diversi popli u kulturi, u għax huwa soċju tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) ma’ jistax jonqos li jsemmi wkoll it-tislima li l-fundatur, San Ġorġ Preca kien għażel għall-membri. Wara kollox hija l-istess tislima li Kristu Rxoxt sellem biha lid-dixxipli tiegħu.

Għalhekk hija l-istess tislima li aħna wkoll tal-Laikos nagħżlu biex insellmu lilek u lill-familja tiegħek.

“Il-Paċi magħkom.”

Vidjo minn Joe Galea
%d