Telefonata speċjali

Print Friendly, PDF & Email

Sar il-ħin biex inċempillek
Wisq Għażiż tiegħi Mulej,
Għax kull tant jiħtieġli nieqaf
Sabiex ngħidlek xi kelmtej’.

Int tagħtini mħabbtek kollha
Biex tweżinni tul il-jum;
U f’kull pass Int tiggwidani
Biex jekk naqa’ nerġa’ nqum.

Kif qegħdin hawnhekk nitkellmu
Nitlob ftit għal dawk li nħobb –
Żommhom sħaħ bogħod mill-periklu,
Minn kull għawġ, saram u ntopp.

Għandi bżonn aktar paċenzja
Waqt il-qadi ta’ kuljum.
Kattar fija aktar fidi
Ħalli naħfer bla ma ndum.
Tkun magħmula r-rieda Tiegħek
F’dak li nagħmel, f’dak li rrid.
Il-ferħ tiegħi jiddependi
Jekk tkunx Int ta’ ħajti s-Sid.

Mulej, grazzi talli dejjem
Tirrispondi minnufih.
Qatt “engaged” tkun meta nċempel,
Nisma’ b’hekk leħnek sabiħ.

Grazzi wkoll talli Int tisma’
It-talbiet li jien nagħmillek.
Nibqa’ nħobbok dejjem aktar.
Għada nerġa’ inċempillek.

MInn Edward Tagliaferro

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: