Benedittu XVI dwar San Franġisk ta’ Assisi

Print Friendly, PDF & Email

“Twieldet xemx għad-dinja”. B’dawn il-kelmiet, fid-Divina Commedia (Paradiso, Canto XI), il-poeta kbir Taljan Dante Alighieri jirriferi għat-twelid ta’ Franġisku, li seħħ f’Assisi lejn tmiem is-sena 1181 jew il-bidu tal-1182.

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fuq San Franġisk ta’ Assisi …

Tliet darbiet Kristu Msallab ħa l-ħajja u qallu: “Mur, Franġisku, u sewwi l-Knisja tiegħi li hi mġarrfa”

Importanti ninnotaw li San Franġisk ma jġeddidx lill-Knisja mingħajr jew kontra l-Papa, imma biss f’komunjoni miegħu. Iż-żewġ realtajiet jimxu id f’id: is-Suċċessur ta’ Pietru, l-Isqfijiet, il-Knisja mwaqqfa fuq is-suċċessjoni tal-Appostli u l-kariżma ġdida li l-Ispirtu s-Santu joħloq illum biex iġedded lill-Knisja. Flimkien joktor it-tiġdid veru …

Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI fuq San Franġisk ta’ Assisi …

Aktar mill-Papa Benedittu XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: