Il-Ħajja f’Għawdex, Ottubru 2021, Nru 1031

Print Friendly, PDF & Email

Il-bilanċ bejn aħbarijiet djoċesani u ‘sekulari’ f’din ir-rivista jagħtu lill-qarrejja titwila tajba ta’ x’inhu għaddej fil-gżira ċ-ċkejkna ta’ Għawdex. Naqraw dwar ir-ritorn tal-fergħa maskili tal-Kongregazzjoni Salesjana f’Għawdex wara iktar minn nofs seklu.

Għandna ħarsa lejn il-ħatriet ġodda fl-amministrazzjoni tad-Djoċesi, kif ukoll kronaka qasira fuq xi wħud mis-saċerdoti Għawdxin ibbażati barra minn xtutna. L-editorjal jidħol fuq it-tema tal-Pjan Pastorali Djoċesan il-ġdid u jargumenta li essenzjalment dan hu dwar l-għarfien ta’ min aħna bħala Knisja. L-aħbarijiet ‘sekulari’ jkopru firxa wiesgħa ta’ ġrajjiet, fosthom kunċerti, atletika, żfin u kommemorazzjonijiet. Naqraw dwar it-twaqqif tal-Gozo Quality Mark, ċertifikazzjoni rikonoxxuta fl-UE marbuta ma’ prodotti u krafts. Barra dan, nistgħu naqraw fuq kif xenarju ta’ teatru mibni Għawdex wasal fit-teatri Taljani. Il-mawra letterarja tal-gżira tkompli f’dan l-għadd, flimkien ma’ artikli fuq spiritwalità, temi reliġjużi, sport u fotografija.

Il-Ħajja f’Għawdex, October 2021, No 1031

The balance of diocesan and ‘secular’ news in this periodical combine to give the reader a good insight into what’s going on in the smaller of the two sister islands. We hear of the return of the male branch of the Salesian Order to Gozo after a break of more than half a century. An overview of the new appointments in the Church administration on the island is presented, as well as a brief chronicle on some of the many Gozitan priests based abroad. The editorial delves into the recently launched diocesan pastoral plan and argues that essentially it seeks self-knowledge. The ‘secular’ news cover a myriad of events including concerts, athletics, dance shows and commemorations. We learn about the establishment of the Gozo Quality Mark, a certification recognized across the EU that is related to products and crafts. Also, we can read on how stage scenery built in Gozo has made its way to Italian theatres. The literary tour of the island continues in this number, as well as articles on spirituality, religious topics, sports and photography.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: