The Leader or the Boss?

Print Friendly, PDF & Email
             THE    BOSS           THE  LEADER
                drives   his men                inspires them
               depends on authority            depends on goodwill
                     evokes  fear                radiates  love
                       says “I”                   says “we”
             shows  WHO  is wrong         shows WHAT  is wrong
               knows how it’s done             knows how to do it
                 demands respect                   earns  respect

SO  BE A LEADER  NOT  A  BOSS

ANYWAY

People are unreasonable, illogical and self-centred.    Love them anyway.

If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.    Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.    Succeed anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.    Be honest and frank anyway.

The good you do today will be forgotten tomorrow.    Do good anyway.

The biggest people with the biggest ideas can be shot down by the smallest people with the smallest minds.    Think big anyway.

People favour underdogs but follow only top dogs.    Fight for some underdog anyway.

What you spend years building may be destroyed overnight.    Build anyway.

Give the world the best you have and you’ll get kicked in the teeth.    Give the world the best you’ve got anyway.

XIĦADDIEĦOR

Jisgħob bina nħabbru l-mewt ta’ wieħed mill-aqwa membri ħabrieka tal-Kumitat: Is-Sur Xiħadddieħor. Il-mewt tiegħu se jħalli vojt li ma tantx timlieh malajr.

Xi ħaddieħor kien ilu fil-Kumitat mill-bidu nett, u għamel ħafna aktar xogħol minn persuna normali.

Meta kienet tinqala’ xi biċċa xogħol, xi daqqa t’id, imqar par widnejn biex jisma’ d-dwejjaq ta’ xi ħadd, dawn il-kliem kienu jkunu fuq xofftejn il-membri kollha tal-Kumitat:  “Għidu lil Xiħaddieħor jagħmilha.” Meta kienet issir sejħa għal xi voluntiera, kulħadd kien jassumi li Xiħaddieħor jkun minn tal-ewwel biex joffri ruħu.

Xiħaddieħor kien persuna meraviljuża, kważi superumana. Imma bniedem jiflaħ tant. Jekk irridu nistqarru l-verita, kulħadd kien jippretendi wisq minn Xiħaddieħor. Mhux ta’ b’xejn ħalliena ta’ eta’ żgħira.

MA TISWIEX FLUS IMMA PREZZUZA

Ma tiswiex flus imma prezzjuża ħafna. Min jirċeviha jsir aktar sinjur mingħajr ma tfaqqar naqra waħda biss lil  min jagħtiha. Qasira daqs leħħa ta’ berqa imma aktarx tibqa’ tiftakarha għal ħafna snin. Ħadd m’hu tant sinjur li m’għandux bżonnha, u ħadd m’hu daqshekk fqir li ma jistax jaffordjaha. Tgħin biex fid-dar ikun hemm il-ferħ,  fin-negozju jkun hemm rieda tajba, u hi sinjal ta’ ħbiberija. Tagħti saħħa lill-għajjien, kuraġġ lil min qed jaqta’ qalbu u tferraħ lill-imdejjaq. Ma tistax tinxtara, tittallab jew tinsteraq, għax l-aktar li għandha valur hu meta tingħata bħala rigal. U ħadd m’għandu bżonnha disperatament daqs dak li ma fadallux mnejn itiha.

X’inhi?   Tbissima.

IT-TROBBIJA KOLLOX

Jekk tifel jikber fil-kritika biss – jitgħallem jikkundanna biss.

Jekk jikber fil-vjolenza – jitgħallem ikun ġellied.

Jekk iwaqqgħuh għaċ-ċajt – jikber mistħi wisq.

Jell jgħajtu miegħu biss – jikber imaqdar lilu nnifsu.

Jekk jara t-tolleranza – jikber bniedem paċenzjuż.

Jekk jinkuraġġuh – jikber bniedem fiduċjuż.

Jekk jikber fis-sigurtà – jitgħallem x’inhi fiduċja.

Jekk isib min jaċċettah – jaċċetta wkoll lilu nnifsu.

Jekk isib min iħobbu veru  –   jitgħallem iħobb veru.

Jekk jikber bniedem jaf iħobb – ikun bniedem li sab ‘l Alla.

THE DIFFERENCE

I got up early one morning

   and rushed right into the day;

 I had so much to accomplish

   that I didn’t have time to pray.

Problems just tumbled about me,

  and heavier came each task.

“Why doesn’t God help me?” I wondered.

  He answered, “You didn’t ask.”

I wanted to see joy and beauty,

  but the day toiled on, grey and bleak;

I wondered why God didn’t show me.

  He said, “But you didn’t seek.”

I tried to come into God’s presence;

  I used all my keys at the lock.

God gently and lovingly chided,

 “My child, you didn’t knock.”

I woke up early this morning,

  and paused before entering the day;

 I had so much to accomplish

   that I had to take time to pray.

                                                                                                  Author unknown

HAVE YOU EARNED ONE MORE TOMORROW?

Is anybody happier because you passed his way?

   Does anyone remember that you spoke to him today?

Can you say tonight, in parting with the day that’s slipping fast,

   That you helped a single brother of the many that you passed?

Is a single heart rejoicing over what you did or said?

   Does the man whose hopes were fading now with courage look ahead?

Did you leave a trail of kindness, or a scar of discontent?

   As you close your eyes in slumber, do you think that God will say,

“You have earned one more tomorrow by the work you did today”?

                          Anonymous

ĦSIEB

Illum ma tantx issib familji b’għaxart itfal. Mhux ta’ b’xejn mela li l-media marru jinterviżtaw ‘l omm.  Ġurnalist staqsiha: “ Kif tiddividi l-imħabba tiegħek bejn għaxart itfal?”

 L-omm wieġbet: “Fejn tidħol l-imħabba ma tiddividix, iżda timmultiplika!”

E-HEAVEN

Smart Student:  Sir, can you find God on the internet?

Teacher:            I don’t really know; but you can always contact God by knee-mail.

L-ETA’  HI  DIK  LI  TIDDEĊIEDI  INT

Kbirt? Tintelaqx. Għadek tista’ tagħti kontribut lill-familja, lis-soċjeta u lill-Knisja.  Taf tiskopri talenti ġodda, tagħmel ħwejjeġ li dejjem xtaqt tagħmel iżda ma kellekx ċans imħabba x-xogħol.  Għadek żgħir? Tħoss li għadek trid kollox bl-imgħarfa (spoonfeeding)? Ħares ħarsa lejn dawn in-nies ta’ ċerta eta’, u żgur jagħmlulek kuraġġ.

 1. Ta’ 3 snin, Mozart ġa jdoqq bl-amment passaġġi fuq il-harpsichord.
 2. Ta’ 7 snin, Chopin kiteb “Polonaise in G Minor”.
 3. Ta’ 10 snin, Thomas Edison beda l-esperimenti fil-laboratorju tiegħu.
 4. Ta’ 12-il sena, Gertrude Ederle, kisret ir-record tat-800 metru fl-1919.
 5. Ta’ 15-il sena Bobby Fischer isir l-iżgħar Granmastru taċ-Chess.
 6. Ta’ 21, Jane Austen bdiet tikteb in-novella Pride and Prejudice.
 7. Ta’ 25, Charles Lindbergh qasam l-Antlantiku waħdu bl-ajruplan.
 8. Ta’ 28, Billie Jean King kienet l-ewwel mara li taqla 100,000 dollaru fis-sena bit-tennis.
 9. Ta’ 42, Margot Fonteyn, ballerina, tibda tiżfen ma’ Rudolf Nureyev.
 10. Ta’ 43, John Kennedy isir l-iżgħar president tal-Amerka.
 11. Ta’ 50, Henry Ford, jibda jibni l-karozzi malajr permezz ta’ “moving assemb;y line.”
 12. Ta’ 53, Margaret Thatcher issir l-ewwel Prim Ministry mara fl-Ingilterra.
 13. Ta’ 64, Francis Chichester, dar madwar id-dinja waħdu fuq  jott  ta’ 16-il metru.
 14. Ta’ 65, Winston Churchill isir Prim Ministru u jirbaħ it-2 Gwerra Dinjija.
 15. Ta’ 71, Golda Meir tilħaq Prim Ministru ta’ Israel
 16. Ta’ 76, Angelo Roncalli jilħaq Papa u jibda l-Konċilju Vatikan II.
 17. Ta’  80 sena, George Burns rebaħ Academy Award għall-parti li ħadem fil-film “The Sunshine Boys”.
 18. Ta’ 81, Benjamin Franklin jipperswadi s-senaturi biex jadottaw il-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti
 19. Ta’ 83, Wolfgang von Goethe spiċċa l-famuż dramm Faust.   
 20. Ta’ 84, Winston Churchill jerġa’ jidħol fil-Parlament bħal back-bencher
 21. Ta’ 88,  Coco Chanel kienet il-kap tal-kumpanija tal-moda, u Pablo Casals għadu  jagħti kunċerti fuq  iċ-ċello.  
 22. Ta’ 87, Konrad Adenauer kien kanċillier tal-Ġermanja.   
 23. Ta’ 89, Albert Schweitzer kien qed imexxi sptar fl-Afrika. 
 24. Ta’ 89, Mary Baker Eddy kienet qed tmexxi il-Christian Science Church. 
 25. Ta’ 91, Eamon de Valera kien qed iservi bħala President tal-Irlanda. 
 26. Ta’ 92, Bernard Shaw kiteb il-play Far-Fetched Fables. 
 27. Ta’ 94, Bertrand Russell kien qed imexxi kampanja internazzjonali favur il-paċi.  
 28. Ta’ 99, Eubie Black kien għadu jdoqq il-pjanu bi stil ragtime.
 29. Ta’ 100 sena, Grandma Moses kienet għadha tpitter.

IL-VERITÀ

Il-verita tista’ tkun qarsa jew ħelwa, imma qatt ma tista’ tkun ħażina.

Il-gidba tista’ tkun qarsa jew ħelwa, imma qatt ma tista’ tkun tajba.

Minn Edward Tagliaferro

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: