Appell ieħor mill-Papa Franġisku għall-paċi fl-Ukrajna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħadd 6 ta’ Marzu 2022: Illum wara t-talba tal-Angelus, il-Papa Franġisku tenna għal darba’ oħra l-appell tiegħu għall-paċi fl-Ukrajna.

Huwa qal, “Fl-Ukrajna hemm jiġru xmajjar ta’ demm u dmugħ.  Din mhix biss operazzjoni militari, imma gwerra, li tiżra’ l-mewt, il-qerda u l-miżerja.  Qed jiżdied dejjem l-għadd tal-vittmi kif ukoll ta’ min qed jaħrab, speċjalment ommijiet u tfal.  F’dak il-pajjiż mifluġ b’mod tant drammatiku, kull siegħa li tgħaddi qed tinħass aktar il-ħtieġa tal-għajnuna umanitarja.

“Nagħmel appell mill-qiegħ nett ta’ qalbi biex jinfetħu bis-serjetà kuriduri umanitarji sabiex ikollhom garanzija li bla taħbit tasal l-għajnuna fiż-żoni li jinsabu taħt assedju lil ħutna maħqurin mill-bombi u l-biża’.

“Irrodd ħajr lil kull min qed jilqa’ lir-rifuġajti.  Fuq kollox nitlob bil-ħerqa biex jieqfu l-attakki bl-armi u jsaltan in-negozjar – u wkoll li jsaltan is-sens komun -.  U li jerġa’ jkun hemm rispett lejn id-dritt internazzjonali!

ĦU rrid irrodd ħajr ukoll lill-ġurnalisti nisa u rġiel li biex jiggarantixxu l-informazzjoni jirriskjaw ħajjithom.  Ġrazzi ħuti għal das-servizz tagħkom!  Servizz li jippermettielna nkunu qrib id-dramm ta’ dik il-popolazzjoni u jgħinna nifhmu l-krudeltà tal-gwerra.  Grazzi, ħuti.

“Ejjew nitolbu flimkien għall-Ukrajna: hawnhekk quddiemna hawn il-bnadar tagħha.  Nitolbu flimkien bħal aħwa. Lill-Madonna Reġina tal-Ukrajna.  Sliema għalik, Marija…….

“Is-Santa Sede lesta tagħmel minn kollox, biex tkun ta’ servizz għal dil-paċi.  Dal-ġranet marru żewġ Kardinali fl-Ukrajna biex ikunu ta’ servizz għall-poplu, biex jgħinu.  Il-Kardinal Krajewski, l-Elemożinier, biex iwassal l-għajnuna lil dawk li jeħtieġuha u l-Kardinal Czerny, Prefett ad interm tad-Dikasteru għas-Servizz tal-Iżvilupp Uman Integrali.  Il-preżenza ta’ dawn iż-żewġ Kardinali mhix biss il-preżenza tal-Papa, imma tal-poplu nisrani kollu li jrid ikun qrib u jgħid: “Il-gwerra hija ġenn!  Ieqfu, jekk jogħġobkom!  Araw dil-krudeltà!”.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber

%d bloggers like this: