Il-Fundatriċi ta’ Missio ser tkun dikjarata Qaddisa

Print Friendly, PDF & Email

Imwielda nhar it-22 ta’ Lulju 1799 minn familja aristokratika, Pauline Marie Jaricot kienet tfajla devot u ta’ 17-il sena adottat ħajja ta’ axxeċiżmu estrem. Fil-25 ta’ Diċembru 1816 għamlet vot privat ta’ verġinità perpetwa. Hija organizzat grupp ta’ qaddejja dejjiema li talbu biex itaffu d-dnubiet li saru kontra l-Qalb ta’ Ġesù. Dawn kienu magħrufa bħala r-‘Réparatrices du Sacré-Coeur de Jésus-Christ’.

Il-Beata Pauline Marie Jaricot (1799‑1862)

F’Saint-Vallier ħadmet biex għadd ta’ tfajliet jaħdmu għal ħajja aktar ta’ devozzjoni. Dawn it-tfajliet u r-Réparatrices bdew jiġbru s-soldi mingħand kull min kien jagħtihom, u rreklutaw oħrajn biex jagħmlu l-istess. Miġbura ċenteżmu ċenteżmu u bl-għajnuna tal-isqof Louis Guillaume Valentin Dubourg, Pauline użat il-flus biex fit-3 ta’ Mejju 1822 waqqfet is-Soċjetà Missjunarja tal-Propagazzjoni tal-Fidi, waħda mill-erba’ opri missjunarji ta’ MISSIO.

Permezz tal-viżjoni u l-enerġija ta’ Pauline, illum network dinji ta’ missjunarji lajċi u mexxejja tal-Knisja, fosthom 354,000 missjunarju u 3 miljun katekist f’1,114-il Djoċesi fl-artijiet tal-missjoni, qed jaħdmu flimkien mal-komunitajiet l-aktar fil-bżonn, kawża ta’ persekuzzjoni, status ta’ minoranza jew nuqqas ta’ riżorsi materjali. Pauline miet nhar id-9 ta’ Jannar 1862 f’Lyons, Franza b’kawża naturali. Hija ġiet venerata minn Papa Ġwanni XXIII nhar il-25 ta’ Frar 1963. Pauline Marie Jaricot hija patrun ta’ kontra dak kollu li jwassal għall-faqar, kontra l-faqar innifsu u tan-nies foqra. Il-beatifikazzjoni ta’ din il-qaddisa ser tiġi ċċelebrata f’Lyon, Franza nhar it-22 ta’ Mejju 2022 minn Papa Franġisku.

Għall-aktar informazzjoni:  https://missio.org.mt/news/pauline-jaricot/

%d bloggers like this: