Nitolbu mal-Papa matul Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Matul Ġunju 2022 il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

Ara wkoll …

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d bloggers like this: