Il-Papa Franġisku: l-midja diġitali qed tqajjem kwistjonijiet serji ta’ etika

Print Friendly, PDF & Email

Għalkemm il-mezzi moderni ta’ komunikazzjoni jistgħu jkunu “mezz qawwi li jrawwem il-komunjoni u d-djalogu fi ħdan il-familja umana tagħna,” jistgħu wkoll isiru “postijiet ta’ tossiċità, diskors ta’ mibegħda u aħbarijiet foloz (fake news)”. Hekk wissa l-Papa Franġisku f’messaġġ lill-komunikazzjonijiet lajċi ta’ netwerk SIGNIS, li f’Awwissu se jorganizza l-Kungress Dinji annwali tiegħu f’Seoul.

Il-Papa qal, li “huwa xieraq, li f’dawn il-jiem immarkati minn tifqigħat ġodda ta’ vjolenza u aggressjoni fid-dinja tagħna, intom għażiltu bħala tema tal-Kungress “Paċi fid-Dinja Diġitali”.

Il-Papa Franġisku nnota, “l-użu tal-midja diġitali, speċjalment il-midja soċjali, qajjem numru ta’ kwistjonijiet etiċi serji li jitolbu ġudizzju għaqli min-naħa tal-komunikaturi, u dawk kollha kkonċernati bl-awtentiċità, u l-kwalità tar-relazzjonijiet umani”. SIGNIS, ikompli l-Papa, “jista’ jkollu rwol importanti” biex jilqa’ l-isfidi, speċjalment permezz ta’ “edukazzjoni tal-midja, netwerk tal-midja Kattolika, u l-ġlied kontra l-gideb u l-informazzjoni ħażina”.

Fil-messaġġ tiegħu, l-Papa ħeġġeġ lill-membri ta’ SIGNIS biex jipperseveraw fl-isforzi tagħhom billi jgħinu lin-nies “jiżviluppaw sens kritiku sod, jitgħallmu jiddistingwu l-verità mill-falz, it-tajjeb mill-ħażin, u japprezzaw l-importanza li naħdmu għall-ġustizzja, għall-armonija soċjali u għar-rispett għad-dar komuni tagħna”. Fl-istess ħin, filwaqt li nirrikonoxxi li ħafna komunitajiet għandhom aċċess limitat għal “l-ispazju diġitali”, huwa appella lill-komunikaturi SIGNIS biex jagħmlu “l-inklużjoni diġitali prijorità” fl-ippjanar tagħhom.

Il-Qdusija Tiegħu jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-importanza tas-smigħ “bħala l-ewwel u l-ingredjent indispensabbli tad-djalogu u l-komunikazzjoni tajba”.

“Il-komunikazzjoni mhix biss professjoni, imma servizz għad-djalogu u l-fehim bejn individwi u komunitajiet akbar fl-insegwiment ta’ koeżistenza serena u paċifika”.

Is-smigħ, jgħid il-Papa, “huwa wkoll essenzjali għall-vjaġġ sinodali li l-Knisja kollha għamlet f’dawn is-snin”, u jfakkar fis-Sindou li għaddej dwar is-Sinodalità li se jilħaq il-qofol tiegħu fis-16-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet f’Ottubru 2023. “Hija t-tama tiegħi, li fil-komunikazzjoni tagħkom, intom tikkontribwixxu għal dan il-proċess billi tgħinu lill-poplu qaddis u fidil ta’ Alla fl-impenn tagħna li nisimgħu lil xulxin, għar-rieda tal-Mulej, u nikbru fl-għarfien li nieħdu sehem f’komunjoni”.

“B’dan il-mod, l-isforzi tagħkom biex titrawwem ‘Paċi fid-Dinja Diġitali’, se tgħid biex tinġoloq Knisja dejjem aktar ‘sinfonika’, li l-unità tagħha hija espressa f’polifonija armonjuża u qaddisa”. 

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-07/pope-francis-digital-media-raises-serious-ethical-issues.html

%d bloggers like this: