Papa lil COPERCOM: Ir-realtà tagħkom hija nobbli, li teħtieġ paċenzja u viżjoni

Print Friendly, PDF & Email

Waqt li sellem lill-membri tal-Koordinazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Komunikazzjoni (COPERCOM), għall-ħamsa u għoxrin anniversarju mit-twaqqif tagħhom, il-Papa Franġisku ħa l-opportunità biex “nirrifletti magħkom fuq ftit objettivi”.

L-ewwel għan kien il-koordinazzjoni. L-Papa Franġisku ddeskriva dan bħala “għan nobbli li jġibu flimkien diversi realtajiet biex jintlaħaq għan speċifiku ħafna”. Huwa nnota li mhux biċċa xogħol faċli, iżda pjuttost waħda li teħtieġ paċenzja, viżjoni u għaqda. “It-triq vjaġġata f’dawn il-ħamsa u għoxrin sena diġa’ toffrilek minjiera tajba ta’ esperjenza biex tkompli ttejjeb il-ħidma ta’ koordinazzjoni”, nnota l-Papa.

It-tieni għan, kompla l-Papa, huwa l-bidla. Huwa nnota li “konna kemm-il darba osservajna li dak li qed ngħixu minnu mhuwiex sempliċiment era ta’ bidla, iżda bidla ta’ epoka”. Meta wieħed iżomm f’moħħu, kompla l-Papa, “ma għandkomx tibżgħu tħallu lilkom infuskom sfidati mill-isfidi u l-opportunitajiet li jipproponi ż-żmien preżenti”. F’dan, żied jgħid, għandkom tkun esperti: “esperti tal-bidla”. Imma oqgħodu attenti, wissa, “għax il-bidla ma tfissirx li timxi mal-moda tal-mument, imma li wieħed jikkonverti l-mod ta’ kif ukun u ta’ ħsieb, li jibda mill-attitudni ta’ stagħġib għal dak li ma jinbidelx u madankollu dejjem ġdid”.

Il-Papa Franġisku kompla jitkellem dwar it-tielet għan: li tiltaqa’, s-smigħ u taħdit. Huwa ddeskriva dan bħala speċi ta’ “a,b,c” tal-komunikatur tajjeb “għax hija d-dinamika li tirfed kull komunikazzjoni tajba”. Il-laqgħa tfisser li wieħed jiftaħ qalbu, mingħajr pretenzjoni, għall-persuna quddiem l-ieħor, qal il-Papa. “L-laqgħa hija prerekwiżit għall-għarfien”. Jekk ma jkunx hemm laqgħa, m’hemm l-ebda komunikazzjoni, żied jgħid. U s-smigħ hija kwistjoni ta’ kif titgħallem tkun sieket, l-ewwelnett ġewwa fik, u tirrispetta lill-ieħor billi tisma’ lilu. “Ħalli l-ħidma tagħkom tkun dejjem immexxija minn dawn l-azzjonijiet, dejjem tiffokaw fuq in-nomi, jiġifieri fuq in-nies, aktar milli fuq l-aġġettivi li jfixklu”, qal il-Papa.

Ir-raba’ u l-aħħar għan li ffoka fuqu l-Papa kien it-triq sinodali. Il-Papa nnota li l-Knisja miexja triq u li l-mixi b’mod sinodali jfisser “li ngħixu l-ekklesjalità bis-sħiħ”.

Waqt li temm id-diskors tiegħu, l-Papa Franġisku ħeġġeġ biex bħala assoċjazzjonijiet nazzjonali, “intom psotijiet fejn ta’ kuljum il-kunċett u t-teoriji jiġu mkejla kontra l-għeja u t-tama tal-bnedmin”. Fl-aħħarnett, il-Papa feda lil kull membru f’idejn San Franġisk de Sales, “patrun tal-ġurnalisti u l-komunikaturi, u lill-Beatu Carlo Acutis, li juria kemm hu mportanti li nkunu kreattivi u inġenjużi fid-dinja tal-komunikazzjoni diġitali”.  

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-10/pope-francis-discourse-copecom-change-encounter-listening-word.html

Papa lil COPERCOM: Ir-realtà tagħkom hija nobbli, li teħtieġ paċenzja u viżjoni.

Waqt li sellem lill-membri tal-Koordinazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Komunikazzjoni (COPERCOM), għall-ħamsa u għoxrin anniversarju mit-twaqqif tagħhom, il-Papa Franġisku ħa l-opportunità biex “nirrifletti magħkom fuq ftit objettivi”.

L-ewwel għan kien il-koordinazzjoni. L-Papa Franġisku ddeskriva dan bħala “għan nobbli li jġibu flimkien diversi realtajiet biex jintlaħaq għan speċifiku ħafna”. Huwa nnota li mhux biċċa xogħol faċli, iżda pjuttost waħda li teħtieġ paċenzja, viżjoni u għaqda. “It-triq vjaġġata f’dawn il-ħamsa u għoxrin sena diġa’ toffrilek minjiera tajba ta’ esperjenza biex tkompli ttejjeb il-ħidma ta’ koordinazzjoni”, nnota l-Papa.

It-tieni għan, kompla l-Papa, huwa l-bidla. Huwa nnota li “konna kemm-il darba osservajna li dak li qed ngħixu minnu mhuwiex sempliċiment era ta’ bidla, iżda bidla ta’ epoka”. Meta wieħed iżomm f’moħħu, kompla l-Papa, “ma għandkomx tibżgħu tħallu lilkom infuskom sfidati mill-isfidi u l-opportunitajiet li jipproponi ż-żmien preżenti”. F’dan, żied jgħid, għandkom tkun esperti: “esperti tal-bidla”. Imma oqgħodu attenti, wissa, “għax il-bidla ma tfissirx li timxi mal-moda tal-mument, imma li wieħed jikkonverti l-mod ta’ kif ukun u ta’ ħsieb, li jibda mill-attitudni ta’ stagħġib għal dak li ma jinbidelx u madankollu dejjem ġdid”.

Il-Papa Franġisku kompla jitkellem dwar it-tielet għan: li tiltaqa’, s-smigħ u taħdit. Huwa ddeskriva dan bħala speċi ta’ “a,b,c” tal-komunikatur tajjeb “għax hija d-dinamika li tirfed kull komunikazzjoni tajba”. Il-laqgħa tfisser li wieħed jiftaħ qalbu, mingħajr pretenzjoni, għall-persuna quddiem l-ieħor, qal il-Papa. “L-laqgħa hija prerekwiżit għall-għarfien”. Jekk ma jkunx hemm laqgħa, m’hemm l-ebda komunikazzjoni, żied jgħid. U s-smigħ hija kwistjoni ta’ kif titgħallem tkun sieket, l-ewwelnett ġewwa fik, u tirrispetta lill-ieħor billi tisma’ lilu. “Ħalli l-ħidma tagħkom tkun dejjem immexxija minn dawn l-azzjonijiet, dejjem tiffokaw fuq in-nomi, jiġifieri fuq in-nies, aktar milli fuq l-aġġettivi li jfixklu”, qal il-Papa.

Ir-raba’ u l-aħħar għan li ffoka fuqu l-Papa kien it-triq sinodali. Il-Papa nnota li l-Knisja miexja triq u li l-mixi b’mod sinodali jfisser “li ngħixu l-ekklesjalità bis-sħiħ”.

Waqt li temm id-diskors tiegħu, l-Papa Franġisku ħeġġeġ biex bħala assoċjazzjonijiet nazzjonali, “intom psotijiet fejn ta’ kuljum il-kunċett u t-teoriji jiġu mkejla kontra l-għeja u t-tama tal-bnedmin”. Fl-aħħarnett, il-Papa feda lil kull membru f’idejn San Franġisk de Sales, “patrun tal-ġurnalisti u l-komunikaturi, u lill-Beatu Carlo Acutis, li juria kemm hu mportanti li nkunu kreattivi u inġenjużi fid-dinja tal-komunikazzjoni diġitali”.  

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-10/pope-francis-discourse-copecom-change-encounter-listening-word.html

%d bloggers like this: