Il-Papa Franġisku: Qatt taqtgħu qalbkom mill-ġlieda għall-paċi

Print Friendly, PDF & Email

“Il-paċi fost il-bnedmin hija ġid essenzjali li għalih irridu naħdmu b’żelu u nitolbu lil Alla,” qal il-Papa Franġisku, filwaqt li tenna t-twemmin tiegħu li “kull gwerra tħalli lid-dinja agħar milli sibha”. L-Papa kien qed jindirizza lill-membri tal-Istitut Ewropew għall-Istudji Internazzjonali, bbażat f’Salamanca, Spanja, li l-ħidma tagħhom hi l-edukazzjoni fir-relazzjonijiet internazzjonali, u li l-għan hu li tħejji mexxejja biex jagħmlu differenza fil-bini ta’ dinja aħjar.

Waqt li rrifletta fuq il-kunċett tal-paċi, l-Qdusija Tiegħu qal li l-paċi hija sfida “li mhix sempliċiment ibbażata fuq il-bilanċi tal-poter jew fuq lis-sikket it-talbiet ġusti taż-żgħar”; iżda minflok huwa “l-ġid essenzjali li għalih irridu naħdmu b’ħeġġa u nitolbu lil Alla”. Huwa nnota li, sfortunatament, is-sitwazzjoni attwali tista’ biss tenfasizza l-fatt li l-gwerra dejjem tirrappreżenta telfa għall-umanità.

“Il-gwerra hija falliment tal-politika u tal-umanità, ċediment tal-mistħija, telfa quddiem il-forzi tal-ħażen.”

Enfasizza l-fatt li l-aħħar 100 sena kienu mimlija kunflitti u qerda magħmula mill-bniedem.

“Hu għalhekk li l-ġlieda għall-fehim tal-bniedem u l-paċi għandha tkun bla heda, ma nistgħux naffordjaw li nieħdu vaganzi f’dan.”

B’dieqa huwa fakkar l-fatt li kien hemm tliet gwerer dinjija f’dan l-aħħar seklu, inkluża dik attwali li hija wkoll manifesta fil-gwerra fl-Ukrajna, u turi li l-manifattura tal-armi tirrendi l-flus. “Sena mingħajr bini ta’ armi ssolvi l-problema tal-ġuħ fid-dinja,” qal il-Papa, li qajjem l-idea inkwetanti li juri li l-umanità għandha “orjentazzjoni belliġerenti lejn il-qerda.”

Huwa stieden lil dawk preżenti biex jirriflettu fuq il-fatt lit-teknoloġija attwali tal-armi hija tali li “b’bomba waħda biss tista’ teqred belt sħiħa,” u qal “X’qed nistennew? Sejrin f’din id-direzzjoni, u jidher li mhux qed nifhmuha”. “Il-gwerra hija terribbli,” tenna l-Papa Franġisku, “Madankollu, m’għandniex naqtgħu qalbna.”

“Mill-irmied li qed naraw illum tista’ titwieled xi ħaġa ġdida, f’dan il-falliment nistgħu nsibu lezzjoni għall-ħajja.”

Waqt li tkellem barra mill-iskript, il-Papa fakkar fid-dieqa li ħass meta żar iċ-ċimiterju tal-gwerra fl-2014. Minn dakinhar, qal, kull 2 ta’ Novembru nżur iċ-ċimiterju biex infakkar il-mewt ta’ eluf ta’ subien li nqatlu fil-gwerer.

Huwa tajjeb ħafna li niċċelebraw it-tmiem tan-Nażiżmu u l-ħelsien tal-Ewropa, kompla, iżda huwa essenzjali li ma ninsewx id-drama umana tal-gwerra: “L-gwerra hija terribbli. U rridu nagħmlu xi ħaġa ġdida minn dan il-falliment, insibu fih lezzjoni għall-ħajja.”

Fl-aħħar, il-Qdusija Tiegħu offra kliem ta’ inkoraġġiment u qal li “dak li jidher bħala telf u kawża ta’ mistħija, bħall-iskandlu tas-Salib, jista’ jinbidel f’rebħa.” Permezz tat-talb u l-ħidma, qal, irridu nippruvaw inġibu s-soluzzjonijiet.

“L-għaqda tista’, agħtu xhieda tal-fatt li l-imħabba, l-fratellanza, u l-umaniżmu veru imwieled mill-fidi jegħlbu l-mibegħda, ċ-ċaħda u l-brutalità!”

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-audience-institute-international-studies-salamanca-war-peac.html

%d bloggers like this: