Il-Papa Franġisku jbierek il-Knisja Griega-Kattolika fl-Ungerija

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt filgħodu, l-Papa Franġisku għamel żjara qasira lill-komunità Griega-Kattolika f’Budapest. Wara laqgħa li kellu mal-foqra u refuġjati fil-Knisja ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija, l-Qdusija Tiegħu qasam it-triq u daħal fil-Knisja tal-Ħarsien ta’ Omm Alla, li tinsab fil-Pjazza tal-Warda tas-7 Distrett, li taqdi lill-fidili Kattoliċi tar-rit Biżantin.

Il-Papa ġie milqugħ fid-daħla mill-Arċisqof Péter Fülöp Kocsis, l-Arċisqof Metropolitan ta’ Hajdúdorog, u flimkien imxew lejn l-Ikonostasi, filwaqt li l-kor kanta fl-isfond. Wara tislima qasira mill-Arċisqof, kien hemm mument ta’ talb, immexxi mill-Papa Franġisku. L-Papa ngħata salib u bierek il-komunità Griega-Kattolika tal-Ungerija.

Il-knisja, b’nava waħda, mibnija fl-1881 fuq disinn ta’ Gyözö Czigler, fl-istil Neo-Rumanesk, oriġinarjament kienet il-knisja parrokkjali tal-Kattoliċi Latini fil-viċinat. Hekk kif in-numru ta’ fidili kiber b’rata mgħaġġla, intgħażlet biċċa art kbira f’nofs l-istess pjazza biex tinbena knisja akbar. Hekk twieldet il-knisja parrokkjali Neo-Gotika ta’ Santa Elisabetta tal-Ungerija fuq pjanta ta’ Imre Steindl. Fl-1904, billi l-bini tal-knisja ta’ dak iż-żmien kien żvojta, din il-knisja ingħata lill-parroċċa Griega-Kattolika, li kienet għadha ma kellhiex il-Knisja tagħha, u sa dak iż-żmien kienet topera fil-Knisja tal-Università.

Il-Knisja Griega-Kattolika Ungeriża ġiet ri-organizzata mill-Papa Franġisku fl-20 ta’ Marzu 2015, u elevata għal Knisja Metropolitana sui iuris. L-Isqfijiet Griegi-Kattoliċi fl-Ungerija huma membri tal-Konferenza tal-Isqfijiet Ungeriżi bi drittijiet tal-vot deliberattiv. L-istatus ta’ Metropolita sui iuris jagħmel lill-Knisja Griega-Kattolika kompletament indipendenti mill-Knisja Latina lokali mil-lat legali, mingħajr bl-ebda mod ma tpoġġi f’dubju l-komunjoni ekkleżjoloġika sħiħa tagħha mal-Papa. Fil-liturġija, l-Knisja Griega-Kattolika Ungeriża tuża l-lingwa nazzjonali.        

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-04/pope-francis-visit-greek-catholic-church-budapest-hungary.html

Il-Papa Franġisku jbierek il-Knisja Griega-Kattolika fl-Ungerija

Is-Sibt filgħodu, l-Papa Franġisku għamel żjara qasira lill-komunità Griega-Kattolika f’Budapest. Wara laqgħa li kellu mal-foqra u refuġjati fil-Knisja ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija, l-Qdusija Tiegħu qasam it-triq u daħal fil-Knisja tal-Ħarsien ta’ Omm Alla, li tinsab fil-Pjazza tal-Warda tas-7 Distrett, li taqdi lill-fidili Kattoliċi tar-rit Biżantin.

Il-Papa ġie milqugħ fid-daħla mill-Arċisqof Péter Fülöp Kocsis, l-Arċisqof Metropolitan ta’ Hajdúdorog, u flimkien imxew lejn l-Ikonostasi, filwaqt li l-kor kanta fl-isfond. Wara tislima qasira mill-Arċisqof, kien hemm mument ta’ talb, immexxi mill-Papa Franġisku. L-Papa ngħata salib u bierek il-komunità Griega-Kattolika tal-Ungerija.

Il-knisja, b’nava waħda, mibnija fl-1881 fuq disinn ta’ Gyözö Czigler, fl-istil Neo-Rumanesk, oriġinarjament kienet il-knisja parrokkjali tal-Kattoliċi Latini fil-viċinat. Hekk kif in-numru ta’ fidili kiber b’rata mgħaġġla, intgħażlet biċċa art kbira f’nofs l-istess pjazza biex tinbena knisja akbar. Hekk twieldet il-knisja parrokkjali Neo-Gotika ta’ Santa Elisabetta tal-Ungerija fuq pjanta ta’ Imre Steindl. Fl-1904, billi l-bini tal-knisja ta’ dak iż-żmien kien żvojta, din il-knisja ingħata lill-parroċċa Griega-Kattolika, li kienet għadha ma kellhiex il-Knisja tagħha, u sa dak iż-żmien kienet topera fil-Knisja tal-Università.

Il-Knisja Griega-Kattolika Ungeriża ġiet ri-organizzata mill-Papa Franġisku fl-20 ta’ Marzu 2015, u elevata għal Knisja Metropolitana sui iuris. L-Isqfijiet Griegi-Kattoliċi fl-Ungerija huma membri tal-Konferenza tal-Isqfijiet Ungeriżi bi drittijiet tal-vot deliberattiv. L-istatus ta’ Metropolita sui iuris jagħmel lill-Knisja Griega-Kattolika kompletament indipendenti mill-Knisja Latina lokali mil-lat legali, mingħajr bl-ebda mod ma tpoġġi f’dubju l-komunjoni ekkleżjoloġika sħiħa tagħha mal-Papa. Fil-liturġija, l-Knisja Griega-Kattolika Ungeriża tuża l-lingwa nazzjonali.        

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-04/pope-francis-visit-greek-catholic-church-budapest-hungary.html

%d bloggers like this: