128. Rispett lejn Xogħol Alla

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem. Udjenza Ġenerali –  21/11/1984.

1. Fuq l-isfond tad-duttrina miġbura fl-enċiklika  Humanae Vitae  feħsiebna nimmarkaw abbozz tal-ispiritwalità konjugali. Fil-ħajja spiritwali tal-miżżewġin joperaw ukoll id-doni tal-Ispirtu Santu u, b’mod partikolari, id- “donum pietatis”, jiġifieri d-don tar-rispett lejn dak li huwa opra ta’ Alla.

aktar