Qari tal-Quddies tal-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sitta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ħamis

QARI I
Esdra fetaħ il-Ktieb tal-Liġi u bierek il-Mulej, u l-poplu kollu wieġeb: Ammen, Ammen!
Neħ 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Qari mill-Ktieb ta’ Neħemija

F’dak iż-żmien, il-poplu kollu nġabar flimkien fil-misraħ ta’ quddiem Bieb l-Ilma, u talbu lil Esdra l-iskriba biex iġib il-Ktieb tal-Liġi ta’ Mosè li l-Mulej kien ta lil Iżrael. Continue reading Qari tal-Quddies tal-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena