Ġesù jitlob għal kull wieħed u waħda minna billi juri l-pjagi tiegħu lill-Missier

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 3 ta’ Ġunju 2014: Ġesù jitlob għal kull wieħed u waħda minna billi juri l-pjagi tiegħu lill-Missier.  Dan kien wieħed mill-kummenti qawwija li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta.  Il-Qdusija Tiegħu saħaq li Ġesù hu l-avukat tagħna li jiddefendina anke jekk aħna ħatja u għamilna tant dnubiet.

Il-waqt tal-firda ta’ Ġesù u l-waqt tal-firda ta’ San Pawl:  Il-qari tal-ġurnata taw lill-Papa l-okkażjoni biex jitkellem dwar it-talb ta’ interċessjoni.  Meta Pawlu jħalli Miletu, osserva Franġisku, kulħadd iħoss qalbu sewda u l-istess ġralhom id-dixxipli meta Ġesù għamel id-diskors aħħari tiegħu qabel ma’ mar fil-Ġetsemani biex jibda l-passjoni.

Il-Mulej, kompla l-Papa, ifarraġhom, u hemm sentenza qasira fid-diskors tat-tluq ta’ Ġesù li ġġiegħlek taħseb.  F’dan id-diskors, fakkar il-Papa, Ġesù jitkellem mal-Missier u jgħid: ‘Jien nitlob għalihom.’  Ġesù jitlob għalina.    Kif kien għamel għal Pietru u quddiem il-qabar, għal Lazzru.

Ġesù jgħidilna:  ‘Intom ilkoll tal-Missier.  U jiena nitlob għalikom quddiemu.’  Ġesù ma jitlobx għad-dinja, jitlob għalina, jitlob għall-Knisja tiegħu.

Meta jaħseb dwar dawn l-affarijiet u jitkellem dwarna li aħna tant midinbin, l-Appostlu Ġwanni jgħid: ‘Tidinbux aktar, imma jekk xi ħadd minnkom jidneb, kunu afu li quddiem il-Missier għandna avukat li jiġġustifikana.’

Nemmen li rridu nirriflettu ħafna dwar din il-verità, din ir-realtà:  f’dan il-waqt Ġesù qed jitlob għalija.  Jien nista’ nimxi ’l quddiem fil-ħajja għax għandi avukat li jiddefendini, u jekk jien ħati u għandi ħafna dnubiet…  Hu avukat difensur tajjeb, u jkellem lil Missier dwari.

Hu l-ewwel avukat, kompla jgħid il-Papa.  Hu jibgħat lill-Paraklitu.  Meta aħna fil-parroċċa, fid-dar, fil-familja, ikollna xi ħtieġa, xi problema, għandna nitolbu lil Ġesù biex jinterċedi għalina.  U llum kif jitlob Ġesù?  Jiena nemmen, qal Franġisku, li ma jgħidx wisq kliem lil Missieru.  Ma jitkellimx: iħobb. 

Imma hemm ħaġa li jagħmel Ġesù llum: jien ċert li jagħmilha.  Lill-Missier jurih il-pjagi u Ġesù, bil-pjagi tiegħu, jitlob għalina qisu qed jgħid lill-Missier:  ‘Imma Missier dan hu l-prezz ta’ dawn!  Għinhom, ipproteġihom. Dawn huma wliedek li jien salvajthom… b’dawn.’

Għax min-naħa l-oħra, kieku ma jagħmilx sens li wara l-qawmien mill-mewt tiegħu, Ġesù kellu ġisem glorjuż, sabiħ – ma kienx fih il-ġrieħi tal-flaġellazzjoni, kien kollu sabiħ – imma kien hemm il-pjagi.  Il-ħames pjagi.   Għaliex Ġesù ried joħodhom miegħu fis-sema?  Biex jitlob għalina.  Biex juri l-prezz lill-Missier:  ‘Dan hu l-prezz, issa tħallihomx waħedhom, għinhom!’

Jeħtieġ li aħna jkollna din il-fidi – żied il-Papa – li f’dal-ħin Ġesù qed jinterċedi għalina quddiem il-Missier, għal kull wieħed u waħda minna.  U meta aħna nitolbu, eżorta l-Papa, ma rridux ninsew nitolbu lil Ġesù jitlob għalina:  ‘Ġesù itlob għalija.  Uri l-pjagi tiegħek, li huma wkoll il-pjagi tiegħi, il-pjagi tad-dnub tiegħi, lill-Missier.’ Huma l-pjagi tal-problema li għandi f’dal-ħin.  Ġesù li jinterċedi, kulma jagħmel hu li juri l-pjagi tiegħu lill-Missier.  U dan qed isir issa, f’dan il-waqt.  Ejjew nemmnu fil-kelma li Ġesù qal lil Pietru: ‘Pietru, jien nitlob għalik biex il-fidi tiegħek ma tonqosx,’ temm jgħid Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

 

%d bloggers like this: