Il-Papa f’Santa Marta: Il-veru korrezzjoni fraterna  tweġġa’ għax issir bl-imħabba,  fil-verità u bl-umiltà

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Settembru 2014: Il-veru korrezzjoni fraterna tweġġa’ għax issir bl-imħabba, fil-verità u bl-umiltà.  Jekk aħna nieħdu pjaċir nikkoreġu, dan ma jkunx ġej minn Alla.  Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jwiddeb lil min jara t-tibna f’għajn ħuh u ma jindunax bit-travu li għandu f’għajnu.  Hu u jikkummenta din is-silta l-Papa reġa’ tkellem dwar il-korrezzjoni fraterna.

Qabel xejn, min ikun żbalja jeħtieġ li nikkoreġuh bil-karità.  Ma nistgħux nikkoreġu persuna mingħajr imħabba u karità.  Ma nistgħux nagħmlu operazzjoni mingħajr il loppju għax inkella l-pazjent imut bl-uġigħ.  Il-karità hija bħal-loppju li jgħin lil dak li jkun jaċċetta l-korrezzjoni.  Bniedem iwiddeb billi jieħu lil min żbalja fil-ġenb, u jkellmu bil-ħlewwa u bl-imħabba.

Il-Papa Franġisku kompla jgħid li hemm bżonn issir korrezzjoni fil-verità: ma jingħadx dak li mhux veru.  Kemm-il darba, żied jgħid, fil-komunitajiet tagħna jingħad diskors li ma jkunx veru dwar persuna oħra: dawn huma kalunji.  Jew, jekk ikunu veri, lil dik il-persuna jwaqqgħulha l-fama.

It-tqassis jagħmel ġerħa; is-seksik hu daqqa ta’ ħarta lill-fama tal-persuna, huwa daqqiet ta’ ħarta lill-qalb tal-persuna.  Minnu, żied jgħid Franġisku, li meta jgħidulek il-verità ma tiħux gost tismagħha.  Imma jekk din tingħad bil-karità u bl-imħabba, ikun aktar faċli li tkun aċċettata.  Għalhekk, biex nitkellmu dwar id-difetti tal-oħrajn, irridu nużaw il-karità.

It-tielet punt hu li nikkoreġu bl-umiltà.  Jekk int trid tikkoreġi xi difett żgħir ftakar li int għandek oħrajn li huma akbar!  Il-korrezzjoni fraterna hija att li jfejjaq il-ġisem tal-Knisja.  Hemm toqba fid-drapp tal-Knisja, li hemm bżonn titraqqa’.

U bħal meta l-ommijjiet, in-nanniet, iraqqgħu b’tant delikatezza, l-istess għandna nagħmlu aħna biex nikkoreġu fraternament.  Jekk m’għandekx ħila tikkoreġi bl-imħabba, bil-karità, fil-verità, bl-umiltà, int twettaq offiża, teqred il-qalb ta’ dik il-persuna, int tkun żidt għajdut ieħor li jferi, int issir agħma ipokrita kif jgħid Ġesù: ‘Ipokrita, l-ewwel  neħħi t-tibna minn għajnek…!’  Agħraf li int midneb akbar mill-ieħor, imma bħala ħuh għandek tgħinu biex jikkoreġi ruħu.

Il-Papa osserva li sinjal li jista’ jgħin hu l-fatt li bniedem iħoss ċertu sodisfazzjon meta jara xi ħaġa li ma tkunx sejra tajjeb u li jidhirlu li għandu jikkoreġiha.  Jeħtieġ noqogħdu attenti għax dak ma jkunx ġej mill-Mulej.  Mal-Mulej dejjem hemm is-salib, id-diffikultà li bniedem jagħmel ħaġa tajba.  L-imħabba hi dejjem tal-Mulej.  Din l-imħabba ttina l-ħlewwa.  Ma niġġudikawx għax aħna l-Insara għandna t-tentazzjoni li nagħmlu bħad-dutturi tal-liġi: ninqatgħu mil-logħba tad-dnub u tal-grazzja qisu aħna xi anġli…

Il-Papa Franġisku kkwota lil San Pawl fejn jgħid: ‘Ma jiġrix li wara li tkun ippritkajt lill-oħrajn, tispiċċa skwalifikat inti stess.’  U n-Nisrani li fi ħdan il-komunità ma jagħmilx l-affarijiet, inkluż il-korrezzjoni fraterna, bil-karità, fil-verità u bl-umiltà, huwa skwalifikat!  Ma rnexxilux isir Nisrani matur!

Jalla l-Mulej jgħinna f’dan is-servizz fratern tant sabiħ imma li tant inissel dieqa, li ngħinu lil ħutna jsiru aħjar, u jalla jgħinna biex dan nagħmluh dejjem bil-karità, fil-verità u bl-umiltà, temm Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: