Il-Papa f’Santa Marta: Noqogħdu attenti li ma nsirux ‘Insara pagani’ għedewwa tas-Salib

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru 2014: Illum ukoll jeżistu ‘Nsara pagani’ li jġibu ruħhom ta’ għedewwa tas-Salib. Din kienet it-twissija li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omelija ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Il-Qdusija Tiegħu tenna li rridu noqogħdu attenti mit-tentazzjonijiet tal-mondanità li jwassluna għar-rovina.

Hemm Insara li jimxu ’l quddiem fil-fidi u Nsara li jġibu ruħhom ta’ għedewwa tas-Salib ta’ Kristu.  Il-Papa tnebbaħ mill-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin biex jitkellem dwar żewġ gruppi ta’ Nsara li għadhom jeżistu llum bħalma kienu jeżistu fi żmien l-Appostlu tal-Ġnus.

Iż-żewġ gruppi kienu fil-Knisja, flimkien, imorru fit-Tempju, ifaħħru lill-Mulej, u jissejħu Nsara.  X’kienet allura d-differenza?  Dawn tal-aħħar kienu jġibu ruħhom bħala għedewwa tas-Salib ta’ Kristu.  Dawn huma l-Insara mondani, tal-isem, b’xi tnejn jew tliet kwalitajiet insara u xejn iżjed.  Insara pagani!  Jissejħu Nsara imma ħajjithom pagana.  Jew, biex ngħiduha mod ieħor, kompla l-Papa, pagani b’żewġ pinzellati żebgħa ta’ kristjaneżmu, biex jidhru li huma Nsara.  Imma huma pagani.

Anke llum hawn ħafna minnhom!  Aħna wkoll irridu noqogħdu attenti biex ma niżżerżqux lejn dik it-triq tal-Insara pagani, Insara fid-dieher.  It-tentazzjoni li nidraw il-medjokrità, il-medjokrità nisranija, hija proprju r-rovina, għax b’hekk il-qalb tibred.

Lil min hu biered il-Mulej jgħidlu kelma iebsa: ‘Għax int biered, jien nobżqok minn ħalqi.’  Qawwija ħafna din!  Huma għedewwa tas-Salib ta’ Kristu.  Għandhom l-isem imma ma jimxux mal-eżiġenzi tal-ħajja nisranija.  Pawlu, żied jgħid Franġisku, jitkellem dwar iċ-ċittadinanza tal-Insara.  Iċ-ċittadinanza tagħna, osserva l-Papa, tinsab fis-sema.  Għal dawk l-Insara hija fl-art: huma ċittadini tad-dinja mhux tas-sema.  Ċittadini tad-dinja u kunjomhom hu ‘mondan’!

Ħarsu rwieħkom minnhom, wissa l-Papa.  Kulħadd għandu jistaqsi lilu nnifsu, anke jien: Għandi xi ftit minnhom?  Għandi xi ftit mondanità fija, xi  ħaġa li hija pagana?  Inħobb niftaħar?  Inħobb il-flus?  Jogħġobni nitkabbar, inkun supperv?  Fejn huma l-għeruq tiegħi?  Jiġifieri ta’ fejn jien ċittadin:  tas-sema jew tal-art;  fid-dinja jew fl-ispirtu mondan?

Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-sema minn fejn nistennew lill-Mulej Ġesù Kristu, is-Salvatur tagħna.  U tagħhom? Tmiemhom hu t-telfien!  Dawn l-Insara mbajda jispiċċaw ħażin…  Imma ejjew inħarsu lejn it-tmiem: fejn se twasslek iċ-ċittadinanza li għandek f’qalbek?  Dik tad-dinja lejn ir-rovina, dik tas-Salib ta’ Kristu lejn il-laqgħa miegħU.

Il-Papa mbagħad semma xi sinjali li juru li l-qalb tkun miexja lejn il-mondanità.  Jekk inti tħobb jew marbut mal-flus, mal-vanità, mas-sens ta’ kburija, wissa l-Papa, int miexi fit-triq il-ħażina.  Jekk, minflok, int tfittex li tħobb lil Alla, isservi lill-oħrajn, jekk int manswet, umli, jekk int qaddej tal-oħrajn, int miexi fit-triq it-tajba, it-tessera taċ-ċittadinanza tiegħek hija tajba: hija dik tas-sema!  Bil-maqlub, l-oħra hija ċittadinanza li tisfagħlek ħażin.

Ġesù, fakkar il-Qdusija Tiegħu, kien jitlob ħafna lill-Missier biex jeħles lid-dixxipli tiegħu mill-‘ispirtu tad-dinja’, minn din il-mondanità li twassal għat-telfien.

Il-Papa kompla l-omelija bi ħsieb dwar il-parabbola tal-amministratur li jqarraq b’sidu, li nsibu fil-Evanġelju tal-lum.

Kif wasal dan l-amministratur, li naqraw dwaru fl-Evanġelju, sal-punt li jqarraq u jisraq lil sidu?  Wasal mil-lum għall-għada?  Le.  Ftit, ftit.  Illum ħa ftit minn hawn, ġurnata oħra ħa ftit flus minn taħt, u hekk, ftit, ftit, wasal għall-korruzzjoni.  It-triq tal-mondanità ta’ dawn l-għedewwa tas-Salib ta’ Kristu hekk hi, twassal għall-korruzzjoni!  Imbagħad nispiċċaw bħal dal-bniedem, mhux hekk?  Nisirqu bil-miftuħ…

Il-Papa Franġisku mbagħad reġa’ lura għal kliem San Pawl li jitlob li nibqgħu sħaħ fil-Mulej, mingħajr ma nħallu lil qlubna jiddgħajfu u jegħrqu fil-korruzzjoni.  Hija grazzja sabiħa li nitolbu għaliha din, qal il-Papa, li nibqgħu sħaħ fil-Mulej.  Hemm insibu s-salvazzjoni sħiħa, it-trasfigurazzjoni fil-glorja.  Sħaħ fil-Mulej u bl-eżempju tas-Salib ta’ Kristu: umiltà, faqar, manswetudni, servizz lill-oħrajn, adorazzjoni u talb, temm il-Papa.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: