Il-Papa f’Santa Marta: Skandli qatt, maħfra dejjem, fidi soda

It-Tnejn, 10 ta’ Novembru 2014: Kull Nisrani, hi x’inhi l-vokazzjoni tiegħu, għandu jkun jaf jaħfer u qatt ma jagħti skandlu, għax l-iskandlu jeqred il-fidi. Il-Papa Franġisku għamel din l-affermazzjoni fil-kummenti dwar il-qari tal-quddiesa tal-lum, waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Aħjar tintefa’ l-baħar b’ġebla tat-tħin ma’ għonqok. Ġesù jippreferi juża din ix-xbieha iebsa minflok espressjoni aktar mielsa meta jgħid lid-dixxipli x’jaħseb dwar min jagħti skandlu lill-oħrajn, speċjalment jekk dawn ikunu persuni dgħajfa.

Franġisku bena l-omelija billi, mill-Evanġelju tal-ġurnata, silet tliet kelmiet li huma l-qofol tal-qari: skandlu, maħfra, fidi.  Kristu jafferma bla tlaqliq:  ‘Gwaj għal min jagħti skandlu.’  Filwaqt li fl-ittra lil Titu, San Pawl jagħti indikazzjonijiet preċiżi dwar kif għandu jkun l-istil ta’ ħajja tas-saċerdot…  mhux vjolenti imma mqit.  Fi kliem ieħor, li ħadd ma jkollu xi jgħid fih, jiġifieri l-oppost ta’ skandlu.

Imma dan, żied il-Papa, jgħodd għall-Insara kollha.  L-iskandlu, kompla jgħid, ifisser li tistqarr u tgħix stil ta’ ħajja ‘ta’ Nisrani’ imma l-atteġġjamenti tiegħek ikunu pagani bħal min ma jemmen f’xejn.  Dan jagħti skandlu għax ikun nieqes mix-xhieda, filwaqt li l-fidi mistqarra, saħaq il-Papa, hija l-mod kif tgħix.

Meta Nisrani jew Nisranija, li jmorru l-knisja, fil-parroċċa, ma jgħixux dak li jemmnu, ikunu qed jagħtu skandlu.  Kemm-il darba smajna lil min jgħid:  ‘Jien ma mmurx il-knisja għax aħjar ngħix onestament id-dar mingħajr ma mmur, milli mmur u nagħmel ċerti affarijiet bħalma jagħmlu dawk li jmorru.’

L-iskandlu jiddistruġġi, jeqred il-fidi!  Hu għalhekk li Ġesù hu tant iebes:  ‘Oqogħdu attenti!  Oqogħdu attenti!’  Jagħmlilna tajjeb inħarsu dan illum u nirrepetuh: Attenti għalina nfusna!  Ilkoll kemm aħna nistgħu niskandalizzaw.

Bl-istess mod ilkoll kemm aħna għandna nkunu nafu naħfru.  U naħfru ‘dejjem’, insista l-Papa li kien qed jirrepeti kliem Ġesù meta jistedinna biex naħfru ‘anke seba’ darbiet kuljum’, jekk min għamlilna tort, jitlobna l-maħfra għax jisgħob bih.

Il-Papa Franġisku osserva li Ġesù jesaġera biex ifehimna kemm hi importanti l-maħfra, għax Nisrani li ma jafx jaħfer jagħti skandlu: mhux kristjan!

Aħna rridu naħfru għax aħna maħfura.  Dan jinsab fit-talba tal-Missierna. Ġesù għallimhulna hemm.  Fil-loġika umana dan ma’ jinftiehemx.  Il-loġika umana ma tridx maħfra, trid il-vendetta;  twasslek għall-mibegħda, għall-firda.  Kemm familji huma mifruda għax ma jridux jaħfru lil xulxin! Ulied mifrudin mill-ġenituri tagħhom, miżżewġin bogħod minn xulxin!  Importanti ħafna li naħsbu hekk: jekk jiena ma naħfirx, m’għandix – jidher li m’għandix – dritt li nkun maħfur.  Inkella ma fhimtx xi jfisser li l-Mulej ħafirli.  Din hi t-tieni kelma: il-maħfra.

Allura nifhmu, kompla l-Papa, għaliex, meta semgħu dan, id-dixxipli talbu lill-Mulej biex ikattrilhom il-fidi.  Mingħajr il-fidi ma nistgħux ngħixu bla ma niskandalizzaw.  Ma jirnexxilniex naħfru dejjem.  Biss, irridu nħallu l-fidi ddawwalna, dik il-fidi li aħna rċevejna: il-fidi f’Missier ħanin, f’Iben li ta ħajtu għalina, fi Spirtu li jgħammar fina u jgħinna nikbru, il-fidi fil-Knisja, il-fidi fil-poplu t’Alla, mgħammed, qaddis.

Dan hu rigal, temm l-omelija l-Papa Franġisku; il-fidi hija rigal.  Ħadd ma jista’ jkollu l-fidi mill-kotba jew mill-konferenzi.  Il-fidi hija rigal t’Alla li tasal għandek u għalhekk l-Appostli talbu lil Ġesù: ‘Kattar fina l-fidi!’

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta