Il-Papa f’Santa Marta: Quddiem il-ħażen m’għandniex ninħakmu mid-dipressjoni, imma għandna ngħixu bit-tama

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 27 ta’ Novembru 2014: Anke fost tant diffikultajiet, in-Nisrani m’għandux iċedi u jinħakem mid-dipressjoni, qal il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Il-Papa wissa li l-korruzzjoni u d-distrazzjoni jbegħduna mil-laqgħa mal-Mulej.

Għall-omelija tiegħu l-Papa ħa spunt minn żewġt ibliet – Babilonja u Ġerusalemm – li naqraw dwarhom fl-ewwel qari meħud mill-Apokalissi u fl-Evanġelju skont San Luqa.

Il-Papa osserva li ż-żewġ siltiet jiġbdulna l-attenzjoni dwar it-tmiem tad-dinja tagħna.  U biex nimmeditaw, ikellmuna dwar it-tiġrif ta’ żewġt ibliet li ma laqgħux lill-Mulej, li tbiegħdu minnu.  It-tiġrif ta’ dawn iż-żewġt ibliet, innota l-Papa, hu riżultat ta’ raġunijiet differenti.  Babilonja hi s-simbolu tal-ħażen, tad-dnub, u tiġġarraf minħabba l-korruzzjoni.  Kienet tħossha sid tad-dinja u tagħha nnifisha.  U meta jinġema’ d-dnub, widdeb il-Papa, tintilef il-ħila li wieħed jirreaġixxi… u jibda t-taħsir.  Wara kollox, kompla jgħid, hekk jiġri lill-persuni korrotti għax ma jkollhomx il-forza li jirreaġixxu.

Għax il-korruzzjoni ttik ftit tal-ferħ, ittik il-poter, u biha tħossok sodisfatt bik innifsek: ma tħallix wisa’ għall-Mulej, għall-konverżjoni.  Il-belt korrotta…  U din il-kelma ‘korruzzjoni’ llum tgħidilna ħafna:  mhux biss korruzzjoni ekonomika, imma korruzzjoni b’tant dnubiet differenti, korruzzjoni b’dak l-ispirtu pagan, b’dak l-ispirtu mondan.  Il-korruzzjoni l-aktar kerha hi l-ispirtu tal-mondanità!

Din il-kultura korrotta, żied jgħid, iġġiegħlek tħossok qisek fis-Sema hawn fl-art, mimli bl-abbundanza.  Imma f’dik il-kultura korrotta hemm kultura li tinten.  Fis-simbolu ta’ din il-Babilonja hemm kull soċjetà, kull kultura, kull persuna li tbiegħdet minn Alla, li tbiegħdet ukoll mill-imħabba tal-proxxmu, li tispiċċa biex titħassar.

Ġerusalemm, kompla jgħid il-Papa, tiġġarraf minħabba raġuni oħra.  Ġerusalemm hija l-għarusa tal-Mulej, imma ma tindunax biż-żjarat tal-Għarus.  Lill-Mulej ġegħlitu jibki.

Babilonja taqa’ minħabba l-korruzzjoni;  Ġerusalemm taqa’ minħabba d-distrazzjoni, għax ma laqgħetx lill-Mulej li ġie biex isalvaha.  Ma ħassitx il-bżonn tas-salvazzjoni.  Kellha l-kitbiet tal-Profeti, ta’ Mosè u dan għaliha kien biżżejjed.   Imma kitbiet magħluqin!  Ma kinitx tħalli wisa’ biex tkun salvata: kellha l-bibien magħluqin għall-Mulej!  Il-Mulej kien iħabbat fuq il-bieb tagħha, imma ma kellhiex disponibbiltà li tilqgħu, li tisimgħu, li tħallih isalvaha.  U taqa’…

Dawn iż-żewġ eżempji, osserva Franġisku, għandhom jgħinuna nirriflettu fuq ħajjitna: aħna nixbhu lil Babilonja korrotta u mimlija biha nfisha, jew lil Ġerusalemm distratta?  Madankollu, il-messaġġ tal-Knisja llum il-ġurnata ma jintemmx bid-distruzzjoni: fiż-żewġ testi hemm wegħda ta’ tama.

Ġesù, afferma l-Papa, iħeġġiġna biex ngħollu rasna u ma nħallux lill-pagani jbeżżgħuna.  Dawn, żied jgħid, għandhom l-aġendi tagħhom u aħna għandna nissaportuhom bil-paċenzja kif il-Mulej issaporta l-Passjoni tiegħu.

Meta naħsbu fit-tmiem, bid-dnubiet tagħna kollha, bl-istorja tagħna, naħsbu dwar l-ikla li se tingħatalna b’xejn u ngħollu rasna ’l fuq.  Ebda dipressjoni: tama!  Imma r-realtà hija kerha: hemm tant u tant popli, bliet, nies, tant nies, li qed isofru; tant gwerer, tant mibegħda, tant għira, tant mondanità spiritwali u tant korruzzjoni.  Iva, hu minnu, dan kollu għad jaqa’!  Imma nitolbu lill-Mulej il-grazzja li nkunu lesti għall-ikla li qed tistenniena, b’rasna dejjem merfugħa ’l fuq.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: