Home > Domandi, Ġenerali > Bibbja bħala application (għal mobile/tablets).

Bibbja bħala application (għal mobile/tablets).


DOMANDA

Nixtieq nistaqsi jek hemmx xi possibilita li xi darba ikolna Bibbja bhala application (ghal mobile/tablets). Tkun utli hafna fejn nkunu nistu ngoru il-kelma ta’ Alla kulimkien. Hemm applications b lingwi differenti fosthom b’lingliz izda jien personali nixtieq kiku jkolna wahda bil-malti fejn inkunu nistu nifmuwa ahjar.  Grazzi. (Kyle, 17 ta’ Frar 2015)

TWEĠIBA

Bhalissa qeghdin f’konsultazzjoni dwar dan, ghaliex bosta persuni staqsew ghaliha. Nittama li ma ndumux daqs kemm ilna. Grazzi tal-interess. Itlob ghalina.  joe

Categories: Domandi, Ġenerali
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: