Bibbja bħala application (għal mobile/tablets).

Print Friendly, PDF & Email

DOMANDA

Nixtieq nistaqsi jek hemmx xi possibilita li xi darba ikolna Bibbja bhala application (ghal mobile/tablets). Tkun utli hafna fejn nkunu nistu ngoru il-kelma ta’ Alla kulimkien. Hemm applications b lingwi differenti fosthom b’lingliz izda jien personali nixtieq kiku jkolna wahda bil-malti fejn inkunu nistu nifmuwa ahjar.  Grazzi. (Kyle, 17 ta’ Frar 2015)

TWEĠIBA

Bhalissa qeghdin f’konsultazzjoni dwar dan, ghaliex bosta persuni staqsew ghaliha. Nittama li ma ndumux daqs kemm ilna. Grazzi tal-interess. Itlob ghalina.  joe

One thought on “Bibbja bħala application (għal mobile/tablets).”

  1. Grazzi hafna ta kemm qed taghmlu gid with laikos . Jiena bdejt nghid it-tifhir ta sbih il-jum fejn qabel qatt ma kont nghidu.Thanks again and kerp up the good work. God bless us all. Catherine.

Leave a Reply

%d bloggers like this: