Lectio Divina minn Dun Pawl Sciberras

Print Friendly, PDF & Email

Sensiela ta’ 32 laqgħa ta’ Lectio Divina organizzati mis-Segretarjat għal-Lajci tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fil-kappella tal-Kurja fil-Floriana. It-tema komuni fil-laqgħat kollha u f’kull silta magħżula mill-Evanġelju hija il-Ħniena. Dan biex ngħixu aħna wkoll l-esperjenza tal-Ġublew tal-Ħniena li msejħin għalih mill-Papa Franġisku.
Din l-ewwel laqgħa tmexxiet minn Dun Pawl Sciberras. Persuni oħra li ser janimaw l-esperjenza se jkunu, Dun Stefan Attard, Patri Martin Micallef OFMcap u Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.

Leave a Reply

%d bloggers like this: