X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017


Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi “Il-Leħen: gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika”  maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

Iż-żewġ ‘pulmuni’ tal-Knisja
Sejħa mill-Arċisqof biex nimpenjaw ruħna favur il-ħolqien u l-ambjent
ll-valur tas-siġar
Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolumbja
In-Nunzju Appostoliku l-ġdid iżur Għawdex
Superjura Provinċjali ġdida għas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù
L-imħabba ‘farfett’
M’hemm l-ebda mħabba mingħajr sagrifiċċju personali
Statwa tal-Madonna ma tintmessx fil-ħerba li ħalla warajh l-urugan ‘Harvey’
It-tagħlim morali u soċjali tal-Knisja
Is-sigriet tal-qrar
Foqra ġodda
Ħobż ta’ kuljum
Il-profil ta’ Fr Michael Agius
Korsijiet Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani
X’qed jinħema?
Ma riedx jaf aktar bi skola
Il-maratona ‘Il-Missjoni bżonnok’
Faqar u ħefa qalb il-ħmieġ tal-mogħoż
Ġużeppi dei Conti Manduca
Il-qari tat-23 Ħadd ta’ matul is-sena
Meta ħuk jidneb
Għalfejn għandi nobdi l-kmandamenti

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017”

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.