X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017


Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi “Il-Leħen: gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika”  maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

Iż-żewġ ‘pulmuni’ tal-Knisja
Sejħa mill-Arċisqof biex nimpenjaw ruħna favur il-ħolqien u l-ambjent
ll-valur tas-siġar
Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolumbja
In-Nunzju Appostoliku l-ġdid iżur Għawdex
Superjura Provinċjali ġdida għas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù
L-imħabba ‘farfett’
M’hemm l-ebda mħabba mingħajr sagrifiċċju personali
Statwa tal-Madonna ma tintmessx fil-ħerba li ħalla warajh l-urugan ‘Harvey’
It-tagħlim morali u soċjali tal-Knisja
Is-sigriet tal-qrar
Foqra ġodda
Ħobż ta’ kuljum
Il-profil ta’ Fr Michael Agius
Korsijiet Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani
X’qed jinħema?
Ma riedx jaf aktar bi skola
Il-maratona ‘Il-Missjoni bżonnok’
Faqar u ħefa qalb il-ħmieġ tal-mogħoż
Ġużeppi dei Conti Manduca
Il-qari tat-23 Ħadd ta’ matul is-sena
Meta ħuk jidneb
Għalfejn għandi nobdi l-kmandamenti

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017”

  1. Proset ħafna ġurnal spiritwali li jista’ jilħaq ħafna iktar lil min jixxenq għal kelma t’Alla.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.