X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017

Print Friendly, PDF & Email
Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi “Il-Leħen: gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika”  maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

Iż-żewġ ‘pulmuni’ tal-Knisja
Sejħa mill-Arċisqof biex nimpenjaw ruħna favur il-ħolqien u l-ambjent
ll-valur tas-siġar
Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolumbja
In-Nunzju Appostoliku l-ġdid iżur Għawdex
Superjura Provinċjali ġdida għas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesù
L-imħabba ‘farfett’
M’hemm l-ebda mħabba mingħajr sagrifiċċju personali
Statwa tal-Madonna ma tintmessx fil-ħerba li ħalla warajh l-urugan ‘Harvey’
It-tagħlim morali u soċjali tal-Knisja
Is-sigriet tal-qrar
Foqra ġodda
Ħobż ta’ kuljum
Il-profil ta’ Fr Michael Agius
Korsijiet Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani
X’qed jinħema?
Ma riedx jaf aktar bi skola
Il-maratona ‘Il-Missjoni bżonnok’
Faqar u ħefa qalb il-ħmieġ tal-mogħoż
Ġużeppi dei Conti Manduca
Il-qari tat-23 Ħadd ta’ matul is-sena
Meta ħuk jidneb
Għalfejn għandi nobdi l-kmandamenti

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Settembru 2017”

  1. Proset ħafna ġurnal spiritwali li jista’ jilħaq ħafna iktar lil min jixxenq għal kelma t’Alla.

Leave a Reply

%d bloggers like this: