X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara
 • Nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali u għall-familji Nsara biex jilqgħu l-ulied bħala l-ikbar don
 • Imxennqa għal Alla
 • Il-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati 2018
 • Studenti ta’ migranti u refuġjati se jingħataw residenza fil-Laboratorju tal-Paċi
 • Patri Dijonisju Mintoff rikonoxxut għal ħidmietu
 • Xiri ta’ kompjuters għat-tfal ‘tal-miżbla’
 • “Jiena magħkom dejjem”
 • Ħtieġa li l-liturġija ssir għal kull Nisrani skola tassew ta’ talb
 • Immarkaw u ċċelebraw Jum il-Magħmudija
 • Attakki terroristiċi li twettqu qabel il-Milied mhux se jwaqqfu ħidma ta’ paċi
 • Talba għal investigazzjoni dwar influwenza politika fuq MEPs
 • Madre Tereża: tieqa miftuħa fuq ħajjitha
 • Il-karba tal-fqar
 • Imħabba b’ħafna tbatija
 • Adrian Strickland
 • Il-pensjoni tat-tieni pilastru
 • Rigal b’differenza
 • Anġli u Bambini
 • “Ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha”
 • Qed tersaq lejn Ġesù permezz tat-talb personali u l-Ewkaristija
 • Iż-żwieġ sagrament
 • San Ċirillu ta’ Lixandra

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: