X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 8 ta’ April 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Il-Vatikan jiċħad l-għajdut li l-Papa ċaħad l-eżistenza tal-infern
 • Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira bħal kull Nisrani
 • L-Arċisqof jaħsel ir-riġlejn tfal, adolexxenti u żgħażagħ u jżur lill-priġunieri żgħażagħ
 • “Bniedem, għaliex qed tibki?”
 • Inżuru l-Galilija ta’ ħajjitna
 • Kattoliċi Pollakki jingħaqdu biex jiddefendu trabi mhux imwielda
 • Fi tmiem Awwissu l-Papa se jżur l-Irlanda. Jiffirma kundanna marbuta mal-abort
 • Meta nersqu regolarment lejn il-mejda Ewkaristika tissaħħaħ u titqawwa fina rabta mal-komunità Nisranija
 • Jirringrazzjaw lill-benefatturi tal-ACN
 • Qed ngħixu f’soċjetà li moralment marret lura għal paganiżmu sfrenat
 • Nimxu magħhom u nġorrulhom ftit is-salib
 • Kitbiet minn Missirijiet il-Knisja dwar il-mara
 • Il-profil ta’ Silvio u Ramona Zammit
 • Il-ħaxixa
 • Messaġġ minn Patri Raniero Cantalamessa.  Tiltaqa’ ma’ Ġesù biex twassal lil Ġesù
 • Tista’ żżur u teħles it-tbatija tiegħek? (1)
 • Is-Santa Infanzja f’Malta
 • L-Unjoni Ewropea – is-sitwazzjoni llum
 • Kristu rebbieħ fuq kull ħażen
 • L-Arċisqof jgħammed seba’ adulti minn sitt pajjiżi differenti

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: