Tama tan-Nunzju Ġdid tal-Korea

Print Friendly, PDF & Email

In-Nuncio Appostoliku l-ġdid fil-Korea t’Isfel u l-Mongolja, Arċisqof Alfred Xuereb, ta’ 59 sena, jittama li jtejjeb ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ Koreji u ’l-prospett ta’ rikonċiljazzjoni. Il-Korea ta’ Fuq u l-Korea t’Isfel għadhom teknikament fi gwerra peress li l-Gwerra tal-Korea bejn l-1950 u 1953 spiċċat f’armistizju, u trattat ta’ paċi baqa’ ma sarx.

L-Arċisqof Mons. Alfred Xuereb (2)“Il-proċess ta ‘paċi bejn iż-żewġ Koreas, li beda bil-laqgħa storika bejn iż-żewġ mexxejja Koreani fis-27 ta’ April, jagħti tama kbira”, qal l-Arċisqof Xuereb, li serva lill-Papiet Ġwanni Pawlu II, Benedittu XVI u issa l-Papa Franġisku. “It-triq għadha fi stadju bikri u ċertament se tkun waħda twila b’ħafna ostakli x’jingħelbu”, żied jgħid.

Qabel ma beda l-missjoni diplomatika tiegħu, Mons. Xuereb iċċelebra Quddiesa mal-Papa Franċisku nhar il-Ħamis filgħodu. Il-Papa Franġisku ilu jsegwi mill-qrib l-iżviluppi fil-peniżola Koreana minn mindu żar il-Korea t’Isfel f’Awwissu 2014, li matul dik iż-żjara ddedika l-quddiesa tiegħu fil-Katidral ta’ Myeongdong, f’Seoul, għar-rikonċiljazzjoni fil-peniżola Koreana u ħeġġeġ lill-Koreani kollha biex iwarrbu “mentalità ta’ suspett u konfrontazzjoni ” jsibu modi ġodda biex jibnu l-paċi. Mons. Xuereb qal li l-Papa assigurah u lill-Knisja fil-Korea u l-Mongolja bit-talb u l-barka tiegħu u stieden lill-Knisja kollha biex tappoġġja lill-partijiet ikkonċernati biex jibnu l-paċi u sabiex il-ġenerazzjoni futura tgħix f’armonija u prosperità.

L-Arċisqof qal li “l-Knisja Kattolika għandha rwol importanti ħafna f’dan il-proċess ta ‘riunifikazzjoni u, wara l-mandat tal-Master Divin, tkompli tevanġelizza u toffri wkoll il-kontribut tagħha fil-livell diplomatiku sabiex jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa”. Huwa osserva li matul dawn l-aħħar 23 sena, il-Kattoliċi tal-Korea t’Isfel ilhom jinġabru kull nhar ta’ Tlieta quddiem il-Verġni Marija, fil-Katidral ta’ Seoul, biex jitolbu għar-riunifikazzjoni. ” Jiena ċert li Hi mill-Ġenna qed tagħti ħarsa benevolenti lejn uliedha fil-Korea” qal Mons. Xuereb
.
Mons Xuereb se jtir lejn il-Korea t’Isfel nhar il-Ħadd biex jibda l-missjoni l-ġdida tiegħu f’mument kritiku. Il-bieraħ il-mexxej tal-Korea ta’ Fuq, Kim Jong Un, żam il-wegħda tiegħu li jwaqqa’ s-sit tat-test nukleari ta’ pajjiżu, li ngħalaq formalment f’serje ta’ splużjonijiet enormi ċċentrati fuq tliet mini fis-sit ta’ taħt l-art u numru ta’ bini fiż-żona tal-madwar. Grupp żgħir ta’ ġurnalisti raw it-twaqqigħ, li wassal għal żerżiq mill-ġnub l-għoljiet ħdejn id-daħliet tal-mina u xerred sħab ta’ duħħan u trab. Saret ċerimonja tal-għeluq wara l-attendenza ta’ uffiċjali mill-programm tal-armi nukleari tal-Korea. Il-midja statali tal-Korea ta’ Fuq sejħet l-għeluq tas-sit parti ta’ proċess sabiex tinbena “dinja ħielsa mill-armi nukleari u paċifika” u “diżarm nukleari globali”.

It-twaqqigħ tas-sit tat-test nukleari kien intenzjonat biex tinbena fiduċja qabel is-‘summit’ ippjanat f’Singapore fit-12 ta ‘Ġunju bejn Kim Jong Un u l-President Donald Trump. Madankollu, Trump ikkanċella l-laqgħa il-bieraħ, u semma “rabja tremendi u ostilità fil-miftuħ” f’dikjarazzjoni tal-Korea ta’ Fuq li ġiet rilaxxata kmieni dakinhar li sejħet il-Viċi President Amerikan, Mike Pence, manikin politiku.

Qed isir dejjem iktar ċar li Trump u Kim kellhom aspettattivi ferm differenti mis-‘summit’. Filwaqt li Trump kienet qed jinsisti fuq denuklearizzazzjoni kompluta qabel ma joffri kwalunkwe benefiċċju lill-Korea ta’ Fuq, din tal-aħħar stenniet garanziji ta’ sigurtà simultanji u inċentivi oħra. Kim kien qed jistenna proċess ekwu ta’ fejn wieħed iċedi lill-ieħor iżda m’hemm l-ebda indikazzjoni min-naħa ta’ l-Istati Uniti li dan iseħħ.

Rapport tal-ACN Malta.  Jirraporta għal-Laikos, Louis Spiteri

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: