In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax ħajja ta’ żewġ uċuħ

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

‘Ħuti, kulħadd sema’ li hemm iż-żina fostkom, u żina li lanqas issibha fost il-pagani. Imma intom Insara u tgħixu hekk?’  Dan hu l-kliem iebes ta’ ċanfir, meħud mill-ewwel ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, fejn Pawlu jindirizza lill-Insara li jgħixu ħajja doppja.

L-Appostlu, qal dalgħodu l-Papa Franġisku waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, hu rrabjat ħafna magħhom għax jidhrilhom li huma Nsara ‘liberali’, li l-ħajja nisranija tagħhom timxi fuq l-istess linji ma’ dik tat-tolleranza tal-immoralità.  Pawlu jfakkarhom li l-ħmira ttella’ l-għaġna kollha u hemm bżonn ta’ ħmira ġdida biex issir l-għaġna l-ġdida.

Ġesù jirrikmanda lid-dixxipli tiegħu li l-inbid ġdid jitqiegħed fid-damiġġjani ġodda.  In-novità ta’ Kristu, afferma Franġisku, mhix dik biss li tittrasforma r-ruħ, imma dik li tittrasforma l-bniedem sħiħ: ruħ u ġisem, kollox.  In-novità tal-Vanġelu hi assoluta, totali, tolqot lilna lkoll għax tibdilna minn ġewwa u minn barra: l-ispirtu, il-ġisem u l-ħajja ta’ kuljum.

Il-Papa Franġisku osserva li l-Insara ta’ Korintu ma kinux fehmu n-novità sħiħa tal-Vanġelu, li dan mhux ideoloġija jew mod ta’ għajxien soċjali li jista’ jimxi id f’id mad-drawwiet pagani.  In-novità tal-Vanġelu hi l-qawmien ta’ Kristu; huwa l-Ispirtu li jistedinna biex ikun il-kumpann tagħna matul il-ħajja.

Aħna l-Insara aħna bnedmin ta’ novità mhux tan-novitajiet, issokta l-Papa.  Hawn ħafna nies li jippruvaw jgħixu l-ħajja nisranija bin-‘novitajiet’: illum dan tista’ tagħmlu, tista’ tgħix hekk…  U dawn in-nies li jgħixu bin-novitajiet li jipproponu d-dinja u l-mondanità, ma jaċċettawx in-novità kollha.  Hemm konfront bejn in-novità ta’ Ġesù Kristu u n-novitajiet li d-dinja tipproponilna biex ngħixu.

In-nies li qed jikkundanna Pawlu, kompla l-Papa, huma nies bierda, immorali, nies finta, formali, ipokriti.  Imma s-sejħa ta’ Ġesù hi sejħa għan-novità.

Xi ħadd jista’ jgħidli li aħna dgħajfa, midinbin.  Din ħaġ’oħra, osserva Franġisku.  Jekk int tammetti li int midneb u dgħajjef, Hu jaħfirlek, għax il-punt tat-tluq tal-Vanġelu hu li wieħed jistqarr li Ġesù Kristu ġie biex jaħfer id-dnubiet.  Imma jekk int tgħidli li tista’ tkun Nisrani imma tgħix bin-novitajiet mondani, int ipokrita.  Dik hi d-differenza.

Fil-Vanġelu Ġesù qalilna: ‘Attenti għal dawk li jgħidulkom: Kristu jinsab hawn, hemm.’  Dawn huma n-novitajiet: ‘Is-salvazzjoni tista’ tinkiseb b’dal-mod…’  Imma Kristu hu wieħed u huwa ċar ħafna fil-messaġġ li jagħti.

Ġesù ma jqarraqx b’min irid jimxi warajH.  Is-silta tal-Vanġelu tal-lum ittemm, fakkar il-Papa Franġisku, bid-deċiżjoni meħuda mill-Iskribi u l-Imgħallmin tal-Liġi, li joqtlu lil Ġesù, li jeħilsu minnu.  It-triq li tmexxik wara Ġesù hi t-triq tal-martirju, wissa l-Papa.  Martirju li mhux dejjem krudil, imma l-martirju ta’ kull jum li jgħaddi.

Aħna mexjin fit-triq u dak li jakkużana qed ifittex li jaqbadna f’kontradizzjoni.  Imma, temm iwissi Franġisku, aħna ma nistgħux noqogħdu ninnegozjaw man-novitajiet, ma nistgħux indgħajfu l-aħbar tal-Vanġelu.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: