Ċelebrazzjoni fi tlugħ ix-xemx

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt 15 ta’ Settembru  2018, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent organizzat ċerimonja li matulha sar kant u talb ta’ tifħir, u ġiet iċċelebrata wkoll l-ewkaristija, sewwasew waqt tlugħ ix-xemx. Din saret fil-kappella ta’ Lourdes ġewwa l-Imġarr Għawdex.

Waqt li kien qed isir il-kant u t-talb ta’ sbiħ il-jum, dawk preżenti setgħu jassistu għall-ispettaklu merviljuż li toffri x-xemx hija u titfaċċa minn fuq ix-xefaq. Kien ukoll mument ta’ riflessjoni dwar is-sbuħija tal-ħolqien u l-kobor tal-Ħallieq. Fl-istess waqt wieħed seta’ jidħol daħla fih innifsu u jaħseb dwar kemm aħna l-bnedmin qegħdin tassew inħarsu l-ħolqien kif naqraw li talab il-Missier Etern fil-Ġenesi. Iċ-ċerimonja tmexxiet minn Dun Renato Borg, ir-rettur tal-Kappella ta’ Lourdes.Din kienet waħda mill-attivitajiet li l-Kummissjoni qed torganizza għax-Xahar tal-Ħolqien ta’ din is-sena.

Tlugħ ix-xemx Lourdes 2

Tlugħ ix-xemx Lourdes 6

Tlugħ ix-xemx Lourdes 5

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: