Evanġelju tat-Tnejn 26 ta’ Novembru 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 1-4

Donnu kien mistrieħ bilqiegħda fuq xi tarġa, iħares u josserva x’kien qed jiġri madwaru.

Fil-qrib jidher li kien hemm it-trombi, reċipjenti mdaqqsa, f’forma ta’ lembut rasu ’l isfel, biex fil-parti d-dejqa tiegħu jintefgħu l-offerti ta’ flus li jaqgħu fil-parti l-wiesgħa. Il-forma tagħhom kellha l-għan li ħadd ma jkun jista’ jdaħħal idejh u jisraq dak li jkun intefa’, iżda ħadd ma seta’ jitfa’ ħafna muniti f’daqqa; kien ikollu jitfa’ l-muniti waħda waħda u hekk min ikun jissindika, seta’ jara xhiex u kemm qed jitfa’.

Nistgħu nimmaġinaw lin-nies jiftħu l-borża tal-flus u jitfgħu kemm riedu, mhux biss biex jgħinu fil-ħidma tat-tempju, iżda wkoll biex jidhru pampaluni tal-abbundanza u tal-ġenerożità. Ovvjament min ma kienx għani kien jistfa’ dak li jitfa’ b’mistħija, konvint li kulħadd kien qed jiġġudikah u jgħid bih.

Inzerta li Ġesù kien fost dawk li kienu qed jissindikaw, u ma setax ma josservax; mhux biss kemm kienu qed jagħtu, imma b’liema attitudni kienu qed jagħtuh. U Ġesù ma jiġġudikax. Ġesù jammira ċ-ċokon tal-armla u l-qalb kbira tagħha. Tefgħet dak kollu li kellha biex tgħix. Jekk tefgħet kullma kellha jfisser li ma kellhiex biex tgħix iżjed. Il-fiduċja ta’ din il-mara fil-providenza ta’ Alla, li ma kellha lil ħadd min jieħu ħsiebha u jmantniha, ma titkejjilx.

Din il-mara tefgħet kull ma kellha b’kuntrast ma’ oħrajn li tefgħu miż-żejjed tagħhom. Ġesù jitfa’ l-emfasi iktar milli fuq dak li seta’ kien l-għan ta’ min tefa’ miż-żejjed tiegħu fuq it-telqa totali ta’ min għandu ftit u jagħti kollox. Tista’ tidher ħalja persuna li ma jkollha kważi xejn u tagħti dak kollu li għandha; tista’ tidher bla għaqal u rresponsabbli, iktar u iktar jekk kellha lil min trabbi. Iżda hawn tidher ir-radikalità tat-tweġiba għas-sejħa radikali ta’ Ġesù diversi drabi. Tħalli kollox, tagħti kollox, tħoll ir-rabtiet kollha biex tintelaq għal kollox f’idejn Alla.

Ma nistgħaġbux iżżejjed. Nafu anke mill-esperjenza li l-bniedem, inqas ma jkollu inqas ikun marbut, inqas imxekkel milli jagħti u jintelaq f’idejn bnedmin li jafda, f’idejn Alla li jħobb. Ħu bniedem marid, li jħossu bla saħħa, li aħna ngħidu li hi kollox. Jgħallimna daqs din l-armla li l-unika tama, l-unika fiduċja li jkun fadal twasslu biex tassew ixejjen lilu nnifsu u mhux biss jemmen fil-ħniena ta’ Alla, iżda jxandarha bil-miftuħ.

Imma mhux min hu marid biss. Mhux min qed ibati biss. Nammiraw ħafna nies li taw jew qed jagħtu kollox. Mhux bilfors li nħossuna li nistgħu nagħmlu bħalhom. Matul is-sena, l-iktar matul dawn iż-żminijiet tal-Milied, insibuha faċli ndaħħlu idna fil-but u nagħtu xi ħaġa li milli għandna. U f’qalbna nħossuna ġustifikati. Bil-kappell li kelli sellimtlek. Ġesù jammira mhux lil min isellem bil-kappell li għandu iżda lil min il-kappell jagħtih, mhux għax min isellem bil-kappell li għandu qed jiżbalja jew jagħmel ħażin, min jagħti, b’mod speċjali min jagħti mill-qalb, qiegħed juri wkoll il-ġenerożità li ġejja minn Alla. Iżda l-eroj huma dawk li, b’imħabba u b’fiduċja kbira jagħtu kollox.

Meta Ġesù jgħid li m’hemmx imħabba ikbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu, mhux qe djgħid li l-imħabbiet l-oħra huma ħżiena jew inqas apprezzati, iżda qedjgħid li l-ikbar imħabba hija li xi ħadd jagħti kollox għax Alla nnifsu ta’ kullma għandu lil dawk li jħobb.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.