L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Il-konverżjoni ta’ Sawlu ta’ Tarsu fit-triq lejn Damasku fejn sejjaħlu l-Mulej, hi paġna ġdida fl-istorja tas-salvazzjoni. Tfisser il-ftuħ lejn il-pagani, il-ġentili, u kull min ma kienx Lhudi. Fi kliem ieħor kien il-bieb li nfetaħ għall-universalità tal-Knisja. Il-Papa Franġisku għamel din l-osservazzjoni fl-omelija hu u jikkummenta l-pass magħruf tal-Atti tal-Appostli li jirriżulta mill-għażla ta’ Ġesù li ried jibdel il-ħajja ta’ bniedem li sa dak il-ħin kien jippersegwita lill-Insara.

L-omelija kienet dwar il-figura tal-Appostlu tal-Ġnus li, agħma, baqa’ f’Damasku għat tlett ijiem bla ma jiekol u jixrob sakemm il-mibgħut tal-Mulej, Ananija, tah lura d-dawl u miegħu l-possibiltà li jibda mixja ta’ konverżjoni u predikazzjoni ‘mimli bl-Ispirtu s-Santu’.

Minn dan il-pass il-Papa silet żewġ attitudnijiet indirizzati lejn grupp ta’ sorijiet mill-Cottolengo li kienu preżenti f’għeluq il-ħamsin sena ta’ ħajja reliġjuża u xi saċerdoti Eritrej li jaħdmu fl-Italja.

Pawlu kien bniedem ta’ rieda qawwija, namrat tal-Liġi t’Alla, mas-safa tal-liġi, imma kien onest, u minkejja li kellu karattru goff, kien koerenti.

Kien koerenti għax kien miftuħ għal Alla. Kien jippersegwita lill-Insara għax kien konvint li dak kien irid Alla. Kien jixprunah iż-żelu li kellu għas-safa tad-dar t’Alla, għall-glorja t’Alla. Qalbu kienet miftuħa għal-leħen t’Alla. U kien jirriskja u jibqa’ miexi. Karatteristika oħra tiegħu kienet id-doċilità: ma kienx rasu iebsa.

Forsi t-temperament tiegħu kien riġidu, imma mhux l-ispirtu tiegħu, iċċara l-Papa. Pawlu kien miftuħ għas-suġġerimenti ta’ Alla. B’ħeġġa kbira kien jitfa’ l-ħabs u joqtol lill-Insara, imma ladarba sama’ leħen il-Mulej, sar qisu tifel u ħalla lilu jmexxih.

Il-konvinzjonijiet kollha li kellu, siktu hu u jistenna leħen il-Mulej: ‘X’għandi nagħmel, Mulej?’ U mar lejn Damasku, jiltaqa’ ma’ raġel ieħor doċli bħalu, li kkatekizzah, għammdu, u hu aċċetta kollox qisu tifel ċkejken. Imbagħad reġa’ ħa s-saħħa, u x’jagħmel? Imur l-Għarabja biex jitlob, ma nafux għal kemm żmien.

Il-ftuħ lejn il-leħen t’Alla hu doċilità. Huwa eżempju tal-ħajja tagħna.  U jien qed nieħu gost nitkellem dwar dan quddiem dawn is-sorijiet li qed jiċċelebraw il-ġublew tad-deheb tal-ħajja reliġjuża, qal Franġisku. Grazzi talli smajtu l-leħen ta’ Alla u grazzi talli kontu doċli.

Id-doċilità tas-sorijiet tal-Cottolengo qanqlet fi Franġisku t-tifkira tal-ewwel żjara tiegħu f’dik l-istruttura li fl-ispirtu ta’ San Ġużepp Benedittu Cottolengo, tilqa’ fiha persuni diżabbli. Irrakkonta kif qagħad idur is-swali bil-gwida ta’ soru bħal dawk li kien hemm preżenti fil-kappella f’Santa Marta, li jqattgħu ħajjithom iduru bl-iskartati. Mingħajr il-perseveranza u d-doċilità tagħhom, ma kinux jaslu jagħmlu dak li jagħmlu, osserva l-Papa.

Il-perseveranza hi sinjal tal-Knisja. Illum, qal il-Papa Franġisku, irrid inrodd ħajr lil tant irġiel u nisa kuraġġużi li jirriskjaw ħajjithom u jfittxu wkoll toroq ġodda fil-ħajja tal-Knisja. Imma, padre, dan mhux dnub? Le, mhux dnub. Ejjew infittxu toroq ġodda: dan ikun ta’ ġid għal kulħadd! Basta jkunu toroq tal-Mulej. Imma nibqgħu mexjin, nimxu ’l quddiem bit-talb profond, b’doċilità profonda, b’qalb miftuħa għal-leħen ta’ Alla. B’hekk isir il-veru tibdil fil-Knisja, bis-saħħa ta’ persuni li jafu jitqabdu f’kull ċirkustanza żgħira jew kbira.

In-Nisrani, temm jgħid il-Papa Franġisku, għandu jkun imżejjen b’dil-‘kariżma taċ-ċkejken u l-kbir’, u għamel talba lil San Pawl li biha talab il-grazzja li nkunu doċli għal-leħen tal-Mulej u b’qalbna miftuħa għall-Mulej: il-grazzja li ma nibżgħux nagħmlu affarijiet kbar, li nibqgħu mexjin ’il quddiem, basta dak li nagħmlu, nagħmluh bid-delikatezza li nieħdu ħsieb ukoll l-affarijiet iż-żgħar.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: