X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 25 t’Awwissu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Sejħa lis-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta’ Dun Mikiel Attard
  Jiskopru l-kontemplazzjoni u l-ħajja attiva
 • Il-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard
  Fl-okkażjoni tas-60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu
 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna jingħaqad mas-sentimenti tal-Papa Franġisku
 • Laqgħa oħra bejn il-Vjetnam u s-Santa Sede
 • “Ħadd m’għandu jħossu abbandunat f’ħajtu”
  —L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi
 • L-imġiba tagħna, aktar minn kliemna, trid twassal messaġġ ta’ solidarjetà
 • Saċerdoti minn madwar id-dinja jilqgħu bi pjaċir l-ittra li bagħatilhom il-Papa
 • Persekuzzjonijiet ġodda għall-Insara madwar id-dinja
 • Il-Jum Internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħahha reliġjon u twemmin
 • Is-sinjali taż-żminijiet
 • Nintrefgħu minn dnubietna u, bħal Marija, ngħaddu mill-mewt għall-ħajja
 • Lejn Knisja mistika
 • Kewkba li tmexxina
 • Kif parroċċa qed taqdi l-ħtiġiet ta’ parruċċani li qed iġarrbu l-faqar
 • Santu Wistin jibqa’ dejjem rilevanti
 • Sir af lil Ġesù
 • It-Triq ta’ Għemmaws

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d