X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 13 ta’ Ottubru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi indirizza l-Konferenza Annwali tal-Plexus
 • Fiduċja “sax-xifer” f’Ġesù u fil-Madonna
 • l-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sinodu Pan-Amażoniku
 • Talba għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini
 • L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri
 • 75 sena tal-Museum fil-Qala
 • Vuċijiet kontrastanti għas-Sinodu tal-Pan-Amażonja
 • Illum issir il-kanonizzazzjoni tal-Kardinal John Henry Newman
  John Henry Newman: il-qalb Marjana tal-Anglikan li sar Kardinal Kattoliku
 • Fil-Pakistan ikomplu jġiegħlu lil aktar bniet kristjani jikkonvertu għall-Islam
 • Il-Papa: noqogħdu attenti li ma jmurx li minflok il-fidi nkunu qed nagħżlu nkunu Nsara skont kif jidhrilna aħna
 • Il-media tal-Knisja bħala strument ta’ tama, ċiviltà u mħabba – l-Arċisqof Scicluna
 • L-għalliema
 • Biddlu isimhom b’rispett lejn l-ewwel Papa
 • Il-Familja u d-dar
 • Il-Paġna tal-Malti – Ottubru
 • Is-sehem tal-parroċċa fil-qadi ta’ parruċċani fid-diffikultà li qed iġarrbu l-faqar
 • Kulħadd jixteiq imur il-ġenna… iżda ħadd ma jrid imut

Leave a Reply

%d bloggers like this: