X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Ma nistgħux nagħmlu l-flus bħala l-alla tagħna – L-Arċisqof
 • L-Arċisqof fis-Solennità ta’ Kristu Re
  Aħna għad għandna biża’ ta’ Alla?
 • Pjan Pastorali għall-Arċidjoċesi ta’ Malta
 • Roger Etchegaray: il-Kardinal tal-Paċi
 • Inawgurazzjoni ta’ xogħol ta’ restawr f’Kerċem
 • Akkolitu ġdid fid-Djoċesi ta’ Għawdex
 • Il-Papa fil-Ġappun
 • Pafos – il-post li twieled mill-mitoloġija
 • Wara għexieren ta’ snin ta’ persekuzzjoni ‘is-sitwazzjoni għall-Kristjani qed taqleb għall-aħjar’
 • Il-Papa jaħtar prelat Taljan bħala l-Mibgħut tal-Vatikan il-ġdid għan-Nazzjonijiet Magħquda
 • Ugwaljanza jew Reġimentazzjoni?
 • L-Editorjal
  Dinjità mibnija fuq l-onestà
 • Il-ħarifa
 • Ħu ħsieb ruħek!
 • Paradoss
 • Il-Profil ta’ Doris Cusens
 • Ġerusalemm – Belt is-Sliem
 • Father Christmas jeżisti?
 • Mid-djarju tat-terapista
  Tad-daqqiet ta’ ħarta (L-ewwel parti)
 • Marguerite: salvat mijiet ta’ tfal
 • Milied imħawwad
 • Stejjer mill-għorfa
 • Imut Louis Bajada – Karmelitan, li kien bravu ħafna fil-mużika
 • Fil-ħajja mhux dejjem nafu x’se jiġri
 • Pass pass matul is-sena… għal tmiem il-ġimgħa
 • Il-Koperaturi tal-M.U.S.E.U.M.
 • Henjin dawk ir-riġlejn

Leave a Reply

%d bloggers like this: