Talba kontra l-Corona Virus mill-Isqof Bruno Forte

Print Friendly, PDF & Email

Mulej Ġesù, Feddej tad-dinja, tama li qatt ma tqarraq bina, ħenn għalina u eħlisna minn kull deni!

Bruno Forte

Nitolbuk tirbaħ il-flaġell ta’ dan il-virus li qed jixtered, tfejjaq lill-morda, tħares lil min hu b’saħħtu, twieżen lil min qed iħabrek għall-ġid ta’ kulħadd.

Urina l-wiċċ tiegħek mimli ħniena u fl-imħabba kbira tiegħek salvana.

Dan nitolbuhulek bl-interċessjoni ta’ Marija, Ommok u Ommna, li b’fedeltà kbira timxi magħna.

Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

+ Bruno Forte

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: