Il-Qima ta’ Wiċċ Kristu

Print Friendly, PDF & Email

Il-Qima ta’ Wiċċ Kristu hi devozzjoni għażiża li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta’ Ħamis. Fil-lejl tal-Ħamis lejliet il-mewt tiegħu, Ġesu’ qala’ ħafna swat f’wiċċu u ġie mżeblaħ mil-Lhud fil-palazz tal-Qassisin il-Kbar. Din il-qima hi tpattija għal dawn l-insulti li bata l-Iben t’Alla.

Ħajr lil Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: