Il-Qima ta’ Wiċċ Kristu


Il-Qima ta’ Wiċċ Kristu hi devozzjoni għażiża li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta’ Ħamis. Fil-lejl tal-Ħamis lejliet il-mewt tiegħu, Ġesu’ qala’ ħafna swat f’wiċċu u ġie mżeblaħ mil-Lhud fil-palazz tal-Qassisin il-Kbar. Din il-qima hi tpattija għal dawn l-insulti li bata l-Iben t’Alla.

 

Ħajr lil Joe Galea

 

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.