Regina Coeli – Sultana tas-Sema

Print Friendly, PDF & Email

L-istorja tgħid li l-ewwel linji tar-Regina Coeli (Sultana tas-Sema) intqalu mill-anġli lill-Papa Gregorju l-Kbir fis-seba’ seklu waqt li huwa kien qed imexxi purċissjoni tal-Għid il-Kbir.  Il-Papa nnifsu żied il-kumplament.  Imbagħad il-Papa Benedittu XIV ordna li fi żmien l-Għid il-Kbir tibda tingħad mill-insara minflok it-talba tal-Angelus.

REGINA COELI – SULTANA TAS-SEMA

Sultana tas-sema, ifraħ: Halleljah.

Għaliex dak li stħaqqlek tkun omm: Hallelujah.

Qam minn bejn l-imwiet kif kien qal: Hallelujah.

Itlob ‘l Alla għalina: Hallelujah.

Ifraħ u thenna, Verġni Marija: Hallelujah.

Għaliex il-Mulej qam tassew minn bejn l-imwiet: Hallelujah.

Nitolbu. O Alla, bil-qawmien mill-imwiet ta’ Ibnek Ġesù Kristu, Sidna, għoġbok tferraħ id-dinja; agħtina, nitolbuk, li b’Ommu l-Verġni Marija, niksbu l-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna.

Ammen.

 

REGINA COELI BIL-LATIN

Regína caeli laetáre,  allelúia.

Quia quem merúisti portáre,  allelúia.

Resurréxit, sicut dixit,  allelúia.

Ora pro nobis Deum,  allelúia.

Gaude et laetáre, Virgo María,  allelúia.

Quia surréxit Dominus vere,  allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum laetificáre dignátus es, praesta, quǽsumus, ut per eius Genetrícem Virginem Maríam perpétuae capiámus gáudia vitae. Per Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Ħajr lil  Joe Galea tal-Vidjo

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: