L-imgħarfa

Print Friendly, PDF & Email

Mara pulita, ta’ ċerta età, ordnat platt brodu meta kienet f’ristorant kbir. Kif qiegħdet il-platt fuq waħda mill-ħafna mwejjed, indunat li kienet insiet tiġbor l-imgħarfa.  Ħalliet il-platt fuq il-mejda u marret iġġib imgħarfa. Ħadet sorpriża kerha meta ġiet lura ħdejn il-brodu. Bilqiegħda quddiem il-platt brodu kien hemm raġel ma tafux, lest biex idaħħal imgħarfa u jixrob mill-brodu. “Mhux ta’ b’xejn oħxon das-sinjur!” qalet il-mara f’qalbha. Poġġiet bilqiegħda, ressqet il-platt lejha u qalet bil-ħlewwa lir-raġel: “Jimporta, jekk jogħġbok? ”

l-imgharfaKif qalet hekk, niżżlet l-imgħarfa fil-brodu. Imma r-raġel ressaq il-platt f’nofs il-mejda u ħa mgħarfa minnu. Quddiem din l-imġiba, il-mara m’ażżardatx toħodha miegħu u qasmu l-brodu bejniethom. Meta l-brodu spiċċa, ir-raġel ġieb lejh platt biċ-ċips u qiegħdu f’nofs il-mejda. Stieden lill-mara biex tieħu hi wkoll: bħalma ġara bil-brodu, iċ-ċips qasmuhom bejniethom. Ir-raġel ħalliha waqt li qalilha “grazzi” bil-qalb.

Il-mara wkoll sarilha l-ħin biex titlaq. Fittxet il-handbag, li kienet dendlet ma’ dahar is-siġġu. Il-handbag ma kienx hemm. Bdiet tgħajjat: “Żgur dak ir-raġel” Dawret rasha mar-ristorant kollu. Lemħet il-handbag imdendel ma’ siġġu ftit ’il bogħod minn fejn kienet. Quddiem is-siġġu vojt, kien hemm platt brodu għadu bid-duħħan tiela’ minnu u platt żgħir mingħajr imgħarfa. Ma kienx ir-raġel li ħa mis-soppa tagħha; il-mara kienet marret fuq mejda b’oħra u hekk ħadet nofs il-brodu tar-raġel. Madankollu, ir-raġel kien sellmilha bi “grazzi” kbira!

Kristu kkmandana biex ma niġġudikaw lil ħadd.” – San Ġorġ Preca

The spoon

In a self-service store, an old lady ordered soup. At the time of taking a seat on one of the many tables in the place, she realized that she had forgotten the spoon. She left her bowl on the table, and went to fetch a spoon. A sad surprise awaited her on returning to her soup. Sitting before her bowl, a stranger was just taking the first spoonful from the soup. “That’ why he’s rather fat, this stranger,” thought the lady. ” She sat down, shifted the bowl and said in a gentle voice: “Do you mind?”

Having said so, she digs her spoon in the soup. But the stranger shifts the bowl to the middle of the table and takes a spoonful from the soup again. In face of such behaviour, the lady did not dare to challenge him and she shared the soup with the stranger. When the soup was finished, the man fetched the plate of fried potatoes placed on the middle of the table. He invites his ‘neighbour’ to help herself: as with the soup, now the potatoes were also shared. The stranger then left the table with a big “thank you” to the lady.

She also thought it was time to leave. She looked for her handbag which she had hanged on the back of her chair. But the bag was gone. The lady cried: “It’s the man!” Then she looked around the place. There it was: the handbag was hanging at the back of a chair, at a table very near to where she was. In front of the empty chair, there was the bowl of soup with smoke still coming out, and a side-plate with no spoon. Then it was not the stranger who took her soup: it was the lady who sat at the wrong table and ate half of his soup. The man, however, had left her with a big “thank you!”

“Christ taught us not to judge others.” – Saint George Preca

Minn Joe Galea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: