Il-Halloween

Print Friendly, PDF & Email

Jgħidu li l-festa ta’ Halloween bdiet mill-festival qadim, imsejjaħ Samhaim taċ-Celtiċi (Celts) meta n-nies kienu jqabbdu ħġejjeġ u jilbsu kostumi biex ikeċċu l-iħirsa li jiġġerrew fl-arja. Imma x’rabta hemm bejn din il-festa li l-oriġini tagħha jmorru għaż-żmien ta’ qabel Kristu u s-Solennità tal-Qaddisin kollha mfakkra mill-Knisja Kattolika fl-1 ta’ Novembru ta’ kull sena?

Ara dan id-dokumentajru minn Joe Galea …

%d