Il-poeżija mqiegħda mill-Mulej fuq fomm Patri Mario

Print Friendly, PDF & Email

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
B’għajnieti t’issa u ta’ li ġej!

Bħallum disa’ snin ilu

Bidu ġdid

Bilfors b’quddiesa?

Bil-maskra

Bilqiegħda ħdejn is-siġra

Dgħajsa fil-maltemp

Farrġu farrġu l-poplu tiegħi!

Fil-qoffa tal-frott

Fl-għerusija

Fl-ikla tal-għerusija

Għalfejn it-tfal ċkejknin?

Għerf! Għerf. Għerf

Id-Dubbiena

Il-ballun

Il-Familja Mqaddsa

Il-Kapuċċini tagħna

Imxi! Imxi!

Inħares kemm inħares

Inċens ifuħ

Ir-Randan

Jum ġdid

Kemm tixbaħ lill-Kardinal!

Kif mhux jien?

Kuku!

L-għannej tal-Mulej

L-Indiema

Meta jbus l-istola

Meta nqum

Meta qassamt il-kuruni

Meta se titgħallem?

Mewt u ħajja

Mit-tieqa tal-Lvant

Nella mia solitudine

Nikkittni

Qawwa ġewwiena minn Fuq

Il-Quddiesa

Infetaħ Bieb tal-Ġenna!

Insiġt ġrajjiet arti

Int li ħabbejt il-ħajja

Kull darba li nitla’ fis-sodda

Mistagħġeb. Mistagħġeb!

Parlata wara l-bieb

Pawlu Missier il-Maltin

Perché

Qalb ferħana għal Kristu

Rikonċiljazzjoni

Sejrin għall-irtir

Talba mill-qalb

TeleBetlem

Telefonata minn ħabib

Tibdiliet

Tista’ tgħidli għax int irrabjat?

Twieled għalik u għalija

Wara tmienja u għoxrin sena

Xita għodwija

Żewġ toroq żewġ qisienB’dedika …

Aħbar kiesħa

Adeodata

Dalwaqt titwieled

Dak Salibek

Imbilli ħa tbaqbaqni?

Ferħan narak titbissem

Fl-aħħar nifsijiet tiegħek

Ftakart fik

Gerry!

Għallimtna nħobbu għeruqna

Għalfejn dal-paroli kollu?

Għalik le m’għandix!

Għaliex m’għandekx kwiet?

Għax qed tagħmel ferneżija?

Għax tgħidli mqareb?

Għażiża Beltna

Għidli Ġużeppi

Grazie donna!

Grazzi Rebecca!

Ġej niltaqa’ miegħek

Ġejt imtella’ fil-għoli

Hekk ħallastni?

Ħallejt O Alla s-sema

Il-ġentlom perfett

Il-Magi

Insellimlek mara ta’ fidi

Insellimlek raġel twajjeb

Int ma tfesfislix!

Int omm?

Iż-żjara tiegħek fostna

Iżżerżaqt lejn il-ġenna

Kemm se teqred!

L-għajjur

L-Anġlu tat-triq l-oħra

Lil Diego Armando Maradona

Lil Dun Alfred Agius

Lill-Eminenza tiegħu l-Kardinal Mario Grech

Lill-Kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara

Lilek bint is-Sliem

Lilek Isard du Pont

Lilek San Mikiel Arkanġlu

Lil kbir Duminku fil-Ġublew tad-dħul tiegħek fis-sema

Quddiemek Leopuldu

Lil Marija Immakulata

Lil Oliver Friggieri

Lil Patri Dijonisju Mintoff OFM f’għeluq id-disgħin sena minn twelidu

Lil Patri Ġwakkin Mercieca OFM Cap

Lil Patri Piju Sammut OCD

Lil Patri Salvinu f’għeluq is-sebgħin sena tiegħu

Lit-Twajjeb Fra

Madonna tar-Rużarju

Malajr ħrabtilna

Ma nafx kif ħa naqbad inħallaskom

Mat-tluq tiegħek

Mat-tqaħqiħa tiegħek

Merħba bik 2021!

Meta laqqagħni miegħek

Mhux biex ngħaddik biż-żmien

Nhar l-ewwel quddiesa tiegħek

Mort fis-Saltna

O Bastun ta’ San Ġużepp

O Madonna tal-Kura Paljattiva

O mbierka borża!

O Rużarju Biżantin!

O Zija qalbiena!

Possibbli int?

Possibbli ma tindunax?

Qabel il-laqgħa

Qabel titlaqna

Rajtek fiha

Seħibbtni fil-mixja

Semmagħli leħnek

Tgħid

Urejtni x’taf

X’waħdadin kif inbdilt!

Xorta ħsibt fija

Żewġ li ġġarrab