Il-poeżija mqiegħda mill-Mulej fuq fomm Patri Mario


Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
B’għajnieti t’issa u ta’ li ġej!

Bilfors b’quddiesa?

Bilqiegħda ħdejn is-siġra

Farrġu farrġu l-poplu tiegħi!

Fil-qoffa tal-frott

Fl-għerusija

Fl-ikla tal-għerusija

Għalfejn it-tfal ċkejknin?

Id-Dubbiena

Il-ballun

Il-Familja Mqaddsa

Il-Kapuċċini tagħna

Il-vera mħabba

Imxi! Imxi!

Inċens ifuħ

Jum ġdid

Kemm tixbaħ lill-Kardinal!

Kif mhux jien?

L-Indiema

Meta jbus l-istola

Meta nqum

Meta qassamt il-kuruni

Meta se titgħallem?

Nikkittni

Il-Quddiesa

Insiġt ġrajjiet arti

Parlata wara l-bieb

Rikonċiljazzjoni

Sejrin għall-irtir

TeleBetlem

Tista’ tgħidli għax int irrabjat?

Twieled għalik u għalija

Xita għodwijaB’dedika …

Aħbar kiesħa

Adeodata

Dalwaqt titwieled

Imbilli ħa tbaqbaqni?

Għalfejn dal-paroli kollu?

Għalik le m’għandix!

Għax qed tagħmel ferneżija?

Għax tgħidli mqareb?

Grazie donna!

Grazzi Rebecca!

Ġejt imtella’ fil-għoli

Hekk ħallastni?

Ħallejt O Alla s-sema

Il-Magi

Insellimlek mara ta’ fidi

Int ma tfesfislix!

Int omm?

Iż-żjara tiegħek fostna

L-Anġlu tat-triq l-oħra

Lil Diego Armando Maradona

Lil Dun Alfred Agius

Lill-Eminenza tiegħu l-Kardinal Mario Grech

Lilek bint is-Sliem

Lilek Isard du Pont

Quddiemek Leopuldu

Lil Marija Immakulata

Lil Oliver Friggieri

Lil Patri Salvinu f’għeluq is-sebgħin sena tiegħu

Lit-Twajjeb Fra

Mat-tqaħqiħa tiegħek

Merħba bik 2021!

Meta laqqagħni miegħek

Mhux biex ngħaddik biż-żmien

O Bastun ta’ San Ġużepp

O Madonna tal-Kura Paljattiva

O Rużarju Biżantin!

O Zija qalbiena!

Possibbli int?

Possibbli ma tindunax?

Qabel il-laqgħa

Rajtek fiha

Urejtni x’taf

X’waħdadin kif inbdilt!