Il-Fehma tal-Papa għal Jannar 2021

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-Mulej jagħtina l-grazzja li ngħixu f’għaqda waħda ma’ ħutna li jħaddnu reliġjonijiet oħra, billi nitolbu għal xulxin b’qalb miftuħa.

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb

Current Issues in Prayer 

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa

Poster bil-Malti

Poster in English

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.