L-Ewwel Jum internazzjonali tal-Fraternità Umana

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa ser jipparteċipa fl-ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana

Il-Papa Franġisku se jiċċelebra l-Jum Internazzjonali tal-Fraternità tal-Bniedem nhar il-Ħamis, 4 ta’ Frar, f’avveniment virtwali mtella’ minn Sheikh Mohammed bin Zayed f’Abu Dhabi, kapitali tal-Emirati Għarab Magħquda, bil-parteċipazzjoni tal-Grand Imam ta’Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; Segretarju Ġenerali António Guterres tan-Nazzjonijiet Uniti; u personalitajiet oħra.

Fl-istess okkażjoni, se jingħata l-Premju Zayed għall-Fraternità Umana, li huwa spirat mid-Dokument tal-Fraternità Umana. Il-laqgħa u ċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet se jiġu mxandra f’diversi lingwi li jibdew fl-14:30 (ħin ta’ Ruma) – 13.30 (ħin GMT) – minn Vatican News, il-portal ta’ informazzjoni multimedjali tas-Santa Sede, u mxandra mill-Media tal-Vatikan.

“Din iċ-ċelebrazzjoni twieġeb għal sejħa ċara li l-Papa Franġisku ilu jagħmel lill-umanità kollha biex jibnu preżenti ta’ paċi fil-laqgħa ma’ l-oħra,” saħaq il-Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ, President tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż. “F’Ottubru 2020, din l-istedina saret aktar ħajja bl-Enċiklika Fratelli tutti. Dawn il-laqgħat huma mod kif tinkiseb ħbiberija soċjali vera, kif jitlob minna l-Qdusija Tiegħu,” żied jgħid.

Id-data mhix koinċidenza. Fl-4 ta’ Frar 2019, waqt Vjaġġ Appostoliku li l-Papa għamel lejn l-Emirati Għarab Magħquda, flimkien mal-Grand Imam ta’ Al-Azhar (Il-Kajr), Ahmad Al-Tayyeb, iffirmaw id-Dokument dwar il-Fraternità tal-Bniedem għall-Paċi Dinjija u l-Ħajja Flimkien. Il-Papa u l-Gran Imam qattgħu kważi nofs sena jabbozzaw dan id-Dokument qabel ma ħabbruh flimkien matul żjara storika bħal din.

Ftit xhur wara, twaqqaf l-Ogħla Kumitat tal-Fraternità Umana biex jittraduċi l-aspirazzjonijiet tad-Dokument tal-Fraternità Umana f’impenji sostnuti u azzjonijiet konkreti biex irawmu fraternità, solidarjetà, rispett u fehim reċiproku. L-Ogħla Kumitat qed jippjana Dar tal-Familja Abrahamika, b’sinagoga, knisja u moskea, fil-Gżira Saadiyat, Abu Dhabi. Huwa stabbilixxa ġurija ndipendenti biex tirċievi nominazzjonijiet għall-Premju Zayed għall-Fraternità Umana u tagħżel rebbieħa li x-xogħol tagħhom juri impenn tul il-ħajja għall-fraternità umana.

Fil-21 ta’ Diċembru 2020, l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat b’mod unanimu l-4 ta’ Frar bħala l-Jum Internazzjonali tal-Fraternità tal-Bniedem.

“F’din il-fażi deċiżiva tal-istorja tal-bniedem, ninsabu f’salib it-toroq: minn naħa, fraternità universali li fiha l-umanità tifraħ, u min-naħa l-oħra, miżerja akuta li se żżid it-tbatija u ċ-ċaħda tan-nies,” l-Imħallef Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretarju ġenerali tal-Kumitat Għoli tal-Fraternità Umana, enfasizza waqt il-preżentazzjoni tiegħu tal-enċiklika Fratelli tutti fl-4 t’Ottubru 2020.

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lis-Santa Sede biex tingħaqad fiċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana taħt it-tmexxija tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż. Fl-edizzjoni tal-filmat tal-Papa ta’ Jannar huwa jgħid,“Għas-servizz tal-fraternitá umana,” l-Qdusija Tiegħu jenfasizza l-importanza li wieħed jiffoka fuq dak li huwa essenzjali tal-fidi kollha: qima t’Alla u mħabba għall-proxxmu. “Il-Fraternità twassalna biex niftħu lilna nfusna għall-Missier ta’ kulħadd u naraw fil-persuni l-oħra lil ħuna, oħtna, biex naqsmu l-ħajja, jew biex nissapportjaw, biex inħobbu, u nkunu nafu lil xulxin “.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-to-join-first-world-day-human-fraternity.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: