Il-Papa jibgħat messaġġ lill-Forum tal-Popli Indiġeni tal-IFAD

Print Friendly, PDF & Email

Il-Fond Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Agrikolu (IFAD) qed jospita l-ħames laqgħa globali tal-Forum tal-Popli Indiġeni, li ser issir mit-2 sal-4 ta’ Frar u fil-15 ta’ Frar.

Il-Forum se jiffoka fuq il-valur ta’ sistemi ta’ ikel indiġeni: reżiljenza fil-kuntest tal-pandemija COVID-19. Għandha l-għan ukoll li tkun “pjattaforma għal djalogu sinifikanti fejn ir-rappreżentanti tal-Popli Indiġeni jkunu kapaċi jwasslu t-tħassib, it-talbiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom biex itejbu s-sħubija mal-IFAD u l-effettività tal-impenn tiegħu mal-Popli Indiġeni.”

F’messaġġ lill-Forum mibgħut nhar it-Tlieta, l-Papa Franġisku jesprimi l-qrubija tiegħu mal-parteċipanti u l-organizzaturi. Huwa jenfasizza wkoll l-impenn tal-Knisja li tkompli mixja flimkien, biex “tesprimi l-konvinzjoni tagħna li l-globalizzazzjoni ma tistax tfisser uniformità li tinjora d-diversità u timponi tip ġdid ta’ kolonjaliżmu.”

Il-Papa jissottolinja li hemm bżonn li tinħoloq alternattiva “bbażata fuq is-solidarjetà sabiex ħadd ma jħossu njorat, iżda lanqas ma jimponi b’mod aċċessiv id-direzzjoni tiegħu stess.” Għall-kuntrarju, huwa jgħid, “meta d-diversitajiet huma artikolati u arrikkiti reċiprokament, il-komunjoni bejn il-popli tiffjorixxi u titqajjem.”

Hu jkompli jgħid li l-iżvilupp jeħtieġ li jiġi promoss b’mod li ma jkollux “il-konsum bħala l-mezz u t-tmiem tiegħu, imma li verament iħares l-ambjent, jisma’, jitgħallem u jati ġieħ”. “Dan huwa dak li tikkonsisti l-ekoloġija integrali, li fiha l-ġustizzja soċjali hija kkombinata mal-protezzjoni tal-pjaneta,” jenfasizza l-Papa.

“Biss b’din l-umiltà ta’ l-ispirtu,” jikteb, “inkunu nistgħu naraw il-waqfien totali tal-ġuħ u soċjetà bbażata fuq valuri dejjiema, li mhumiex frott ta’ moda li tgħaddi u parzjalità, iżda ta’ ġustizzja u tjubija.”

Biex jikkonkludi l-messaġġ tiegħu, l-Papa Franġisku jesprimi t-tama li x-xogħol tal-Forum jipproduċi “frott abbundanti”. Sabiex inwasslu lill-ġenerazzjoni li jmiss dinja li hija “teżor”, jgħid il-Papa, “ejjew nagħtu attenzjoni għal dak li jibbenefika lil kulħadd u dak ikun preċiżament dak li jippermettilna ngħaddu minn din id-dinja u nħallu marka ta’ altruwiżmu. u ġenerożità. “

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-sends-message-to-ifad-indigenous-peoples-forum.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: