Il-Papa Franġisku jappella lill-konfessuri, biex joffru l-ħniena.

Print Friendly, PDF & Email

Kull konfessur għandu jifhem li huwa midneb, maħfur minn Alla, u qiegħed hemm biex joffri lil ħutu – lill-midinbin – l-istess ħniena w maħfra divina li hu rċieva, qal il-Papa Franġisku. “Jekk jogħġobkom, il-qrar, m’għandux ikun tribunal, eżami tal-iskola; kunu missirijiet ħanina, aħwa”, l-Papa qal lil grupp ta’ seminaristi, saċerdoti ġodda u lis-saċerdoti li jagħtu servizz tagħhom tal-qrar fil-bażiliċi ewlenin ta’ Ruma.

Il-Papa għamel ir-rimarki tiegħu fis-sala Pawlu VI, lil dawk li pparteċipaw f’kors ta’ formazzjoni ta’ ġimgħa li jkun offrut kull sena mill-Penitenzerija Appostolika, li tittratta kwistjonijiet ta’ kuxjenza u tikkoordina x-xogħol tal-konfessuri fil-bażiliċi ewlenin ta’ Ruma. Minħabba l-pandemija, dan il-kors sar online, li kien ifisser li kważi 900 saċerdot u seminaristi qrib l-ordinazzjoni minn madwar id-dinja setgħu jieħdu sehem – aktar mill-500 tas-soltu meta l-kors isir Ruma.

A priest hears confession at the Cathedral of the Immaculate Conception in Beijing March 29, 2018. Pope Francis gave an address March 12, 2021 in the Vatican’s Paul VI hall to priests taking part in an online course on the sacrament of penance organized by the Apostolic Penitentiary. (CNS photo/Damir Sagolj, Reuters)

Il-Qdusija Tiegħu qal li t-tifsira tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni hija espressa billi tabbanduna lilek nnifsek għall-imħabba t’Alla, li tħalli lilek nnifsek tinbidel f’dik l-imħabba, biex imbagħad tkun tista’ taqsamha flimkien mal-ħniena ma’ ħaddieħor. “L-esperjenza turi li kull min ma jabbandunax ruħu għall-imħabba t’Alla jispiċċa, llum jew għada, jabbanduna lilu nnifsu, fejn jispiċċa ‘f’tgħannieqa’ ta’ mentalità tad-dinja, li twassal għal imrar, dwejjaq u solitudni,” qal il-Papa. Allura, l-ewwel pass biex tkun konfessur tajjeb, qal l-Isqof ta’ Ruma, huwa li tifhem b’att ta’ fidi lil dak il-penitent li qiegħed quddiemek u li qed jabbanduna lilu nnifsu jew lilha nnifisha għal ħniena t’Alla.

Il-liġijiet jew ir-regoli ma jsalvawx l-erwieħ tan-nies, hija l-imħabba unika u li ma titkejjilx t’Alla li tagħmel l-affarijiet kollha ġodda, allura l-penitent waqt il-konfessjoni jeħtieġ li jiltaqa’ ma’ “raġġ ta’ din l-imħabba li tilqa’”. Il-Papa żied jgħid, li konfessur tajjeb jindika din it-triq, li tħobb lil Alla teħtieġ imħabba konkreta għal ħaddieħor.

Madankollu, l-ingredjent essenzjali tal-konfessuri kollha huwa li jkunu jafu li huma wkoll midinbin u li ġew maħfura, “u jekk xi wieħed minna ma jħossux hekk, huwa aħjar li ma jagħtiex is-servizz tiegħu tal-qrar”. Il-konfessuri għandhom iservu b’mod li juru li huma ltaqgħu mal-imħabba mirakoluża t’Alla u bidlitilhom ħajjithom.

Huwa tenna t-twissija frekwenti tiegħu kontra l-konfessjoni li ssir forma ta’ tortura u kontra li tistaqsi “mistoqsijiet indiskreti”, li tħaffer għad-dettalji, bħallikieku tipprova toħloq mill-ġdid ‘film f’rashom’. Li tkun ħanin ma jfissirx lanqas li tkun ġwejjed, imma “jfisser li tkun ħu, missier, konsolatur.”

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.thetablet.co.uk/news/13945/pope-tells-confessors-offer-mercy

%d bloggers like this: