Appell tal-Papa lid-Dumnikani

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa jappella lid-Dumnikani biex ikunu minn ta’ quddiem fit-tħabbira mġedda tal-Vanġelu

Anke llum, jgħid il-Papa Franġisku, San Duminku jista’ “jservi t’ispirazzjoni għall-imgħammdin kollha, li huma msejħa, bħala dixxipli missjunarji, biex jilħqu kull ‘periferija’ tad-dinja tagħna bid-dawl tal-Vanġelu u l-imħabba ħanina ta’ Kristu.”

F’ittra lill-Mastru Ġenerali tal-Ordni Dumnikan fit-800 anniversarju mill-mewt tal-fundatur tagħhom, il-Papa Franġisku jenfasizza li San Duminku ħaddan “predikazzjoni mġedda u vibranti tal-Vanġelu” u offra “xhieda konvinċenti għat-taħrika tiegħu għall-qdusija” l-komunjoni tal-Knisja.

Is-sejħa kbira ta’ San Duminku, huwa jgħid, “kienet li tippriedka l-Evanġelju tal-imħabba ħanina t’Alla fil-verità salvifika u l-qawwa ta’ fidwa kollha tagħha”, li turi l- “inseparabilità tal-fidi u l-karità.”

Din l-għaqda tal-verità u l-imħabba tista’ tidher fl-eżempji ta’ Dumnikani kbar bħal Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, u Bartolomé de las Casas, fl-Amerika; u Domingo de Salazar, l-ewwel Isqof ta’ Manila, fl-Asja, li għamel “sforzi erojiċi … biex jiddefendu d-dinjità u d-drittijiet tal-popli indiġeni.”

Fl-ittra tiegħu, l-Papa Franġisku jgħid, “Il-messaġġ tal-Evanġelju tad-dinjità umana inaljenabbli tagħna bħala wlied Alla u membri tal-familja umana waħda jisfida lill-Knisja fi żmienna stess.” U jitlob lid-Dumnikani biex ikunu “fuq quddiem nett f’proklamazzjoni mġedda tal-Vanġelu.” Il-Papa jfaħħar l-għarfien ta’ Duminku fl-istabbiliment ta’ forma “sinodali” ta’ gvern għall-ordni tiegħu, mibnija fuq l-ideal ta’ fraternità, li ppermetta lid-Dumnikani jadattaw għal “kuntesti storiċi li qed jinbidlu filwaqt li jżommu l-komunjoni fraterna.”

Il-fehim ta’ Duminku dwar l-importanza li “tibni l-komunità ekkleżjali kollha f’unità fraterna u dixxiplu missjunarju,” jgħid il-Papa Franġisku ppermetta lill-kariżma Dumnikana tal-predikazzjoni “tinfirex” fid-diversi fergħat tal-familja Dumnikana. Huwa jindika l-varjetà wiesgħa ta’ qaddisin u barkiet Dumnikani, nklużi Katerina ta’ Siena, Fra Angelico, Rosa ta’ Lima, John Macias, Margerita ta’ Castello, u l-ħafna martri tal-ordni Dumnikan; kif ukoll “l-għadd ta’ rġiel u nisa li, billi jimitaw is-sempliċità u l-kompassjoni ta’ San Martin de Porres, ġabu l-ferħ tal-Vanġelu fil-periferija tas-soċjetajiet u d-dinja tagħna.”

Il-Papa Franġisku jesprimi wkoll il-gratitudni speċjali tiegħu lejn id-Dumnikani “għall-kontribut eċċellenti li taw lill-predikazzjoni tal-Vanġelu permezz tal-esplorazzjoni teoloġika tal-misteri tal-fidi.” Duminku għaraf l-importanza ta’ “formazzjoni teoloġika soda” sabiex tidħol fi djalogu mad-dinja “fis-servizz tar-rivelazzjoni t’Alla fi Kristu,” jikteb il-Papa.

Fl-aħħarnett, il-Papa Franġisku jfakkar fiż-żjara tiegħu fil-qabar ta’ San Duminku, fejn talab għall-“grazzja tal-perseveranza fil-fedeltà għall-kariżma fundatriċi tagħhom u t-tradizzjoni mill-isbaħ li huma werrieta tagħhom” … u għal “żieda konsiderevoli ta’ vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjuża.”

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-05/pope-writes-to-dominicans-on-anniversary-of-dominic-s-death.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: