Ix-xhieda ma jintilfux fil-kliem, iżda li jagħtu l-frott

Print Friendly, PDF & Email

Papa fl-Anġelus: Ix-xhieda ma jintilfux fil-kliem, iżda li jagħtu l-frott

Waqt l-Anġelus fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, l-Papa Franġisku rrifletta fuq l-Evanġelju tal-ġurnata (Mt 16: 13-19) jiffoka l-attenzjoni tiegħu fuq il-mistoqsija li l-Mulej jistaqsi lid-dixxipli tiegħu: “Min tgħidu li Jien?” (Mt 16:15).

Meta stieden lill-fidili biex jagħtu risposta lill-Mulej li ġejja mill-qalb illum, l-Papa Franġisku enfasizza l-importanza tal-mistoqsija li Ġesù jirrepetilna: “Min jien għalik, li aċċettajt il-fidi imma xorta tibża’ li timxi fuq il-Kelma tiegħi? Min jien għalik, li ilek Nisrani għaldaqstant żmien imma, mkisser mill-vizzju, tlift l-ewwel imħabba tiegħek? Min jien għalik, li għaddej minn żmien diffiċli u jeħtieġ li tqajjem lilek innifsek biex terġa’ tibda?”

Qabel din il-mistoqsija, l-Papa Franġisku nnota li Ġesù staqsa lid-dixxipli mistoqsija oħra: “Min jgħidu n-nies li jien?”. Din il-mistoqsija kienet prova, nnota l-Papa, biex nkunu nafu l-opinjonijiet dwar Ġesù u l-fama li kellu, anke jekk in-notorjetà ma nteressatx lil Ġesù.

Huwa enfasizza li Ġesù staqsa l-mistoqsija biex “tissottolinja d-differenza” li hija d-differenza fundamentali tal-ħajja Nisranija – d-differenza bejn dawk li jieqfu fl-ewwel mistoqsija u fl-opinjonijiet u jitkellmu dwar Ġesù, u dawk li, minflok, “jitkellmu ma’ Ġesù, jresqu ħajjithom lejh, jidħlu f’relazzjoni miegħu, jagħmlu l-pass deċiżiv.”

Dan, qal il-Papa, “huwa dak li jinteressa lill-Mulej: li jkun fiċ-ċentru tal-ħsibijiet tagħna, li jsir l-punt ta’ referenza tal-affezzjonijiet tagħna; li jkun, insomma, l-imħabba ta’ ħajjitna.”

Meta dawwar l-attenzjoni tiegħu lejn San Pietru u San Pawl, l-Papa Franġisku nnota li huma għamlu dak il-pass u saru xhieda – imitaturi mhux ammiraturi, protagonisti tal-Vanġelu u mhux spettaturi – “huma emmnu mhux bil-kliem imma bl-għemil.”

F’dan ir-rigward, Pietru ma tkellimx dwar il-missjoni imma kien sajjied tal-bnedmin. Pawlu, min-naħa tiegħu, ma kitebx kotba imma ittri dwar kif għex waqt li vvjaġġa u ta xhieda. Iż-żewġt irġiel, spjega l-Papa, “taw ħajjithom għall-Mulej u għal ħuthom.”

Il-Papa mbagħad ħa l-eżempju ta’ San Pietru u San Pawl biex jipprovokawna milli nieqfu fl-ewwel mistoqsija, dik li nagħtu opinjonijiet, opinjonijiet u ngħidu kliem sabiħ imma qatt ma npoġġuhom fil-prattika. Huwa ddispjaċih li “huwa ta’ dispjacir li tara ħafna jitkellmu, jikkummentaw u jiddibattu, imma ftit jagħtu xhieda.”

“Ix-xhieda ma jintilfux fil-paroli, iżda li jagħtu l-frott,” qal il-Papa. “Ma joqgħodux jilmentaw dwar l-oħrajn u d-dinja, iżda jibdew huma nfushom. Huma jfakkruna li Alla m’għandux jigi muri, imma jintwera; mhux imħabbra bil-proklamazzjoni, imma murija bl-eżempju.”

Il-Papa Franġisku kompla jirrimarka li tista’ tinqala’ oġġezzjoni meta wieħed iħares lejn il-ħajja ta’ San Pietru u San Pawl għalkemm “kienu xhieda imma mhux dejjem kienu eżemplari” – Pietru ċaħad lil Ġesù u Pawl ppersegwita lill-Insara.

Madankollu, “huma wkoll taw xhieda tal-fallimenti tagħhom,” innota l-Papa, u żied li l-istorja ta’ San Pietru fl-Evanġelji “tikxef u turi” l-miżerji kollha tiegħu, u San Pawl, fl-ittri tiegħu, jirrakkonta l-iżbalji u d-dgħufijiet li għamel.

Hawnhekk tibda x-xhieda, bil-“verità dwaru nnifsu, u bil-ġlieda kontra d-dupliċità u l-falsità tiegħu stess”, enfasizza l-Papa Franġisku, u żied jgħid li “l-Mulej jista’ jagħmel affarijiet kbar permezz tagħna meta ma noqogħdux attenti biex niddefendu l-immaġni tagħna, imma huma trasparenti miegħu u ma’ ħaddieħor.”

Bħala konklużjoni, huwa rrimarka li l-Mulej, permezz tax-xhieda tagħhom Pietru u Pawlu, jħeġġuna biex “inneħħu l-maskri tagħna, biex nirrinunzjaw nofs miżuri u l-iskużi li jagħmluna kemm xejn berdin u medjokri.” Huwa talab biex il-Madonna, Reġina tal-Appostli, tqanqal fina x-xewqa li nagħtu xhieda ta’ Ġesù.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-angelus-saints-peter-paul-witness.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: