Ġesù Kristu fil-ħajja tan-nisrani

Print Friendly, PDF & Email

Riflessjonijiet Spiritwali minn Mario Caruana

Dan il-ktejjeb mhuwiex intiż li jagħti xi tweġiba għall-mistoqsijiet tagħna dwar il-misteri tal-ħajja. Huwa sempliċement stedina biex inqallbu l-paġni tiegħu u nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna bħala nsara u fuq ir-relazzjoni tagħna ma’ Sidna Ġesù Kristu bħala s-Salvatur waħdieni tagħna.

Il-ħsieb hu li neżaminaw ftit l-ispirtu li bih qed ngħixu l-ħajja nisranija tagħna, bl-għarfien li Alla hu l-Missier tagħna li qiegħed tassew magħna anke fis-sitwazzjonijiet diffiċli ta’ ħajjitna. F’dan id-dawl, tajjeb li nressqu quddiemu l-karba maħnuqa tal-qalb tagħna biex bil-grazzja tiegħu aħna nitwennsu bil-balzmu tal-ħniena tiegħu.

Iftaħ il-ktieb u aqra minn hawn …

Nihil obstat minn Mons Hector Scerri

Imprimatur mill-Isqof Awżiljarju Mons Joe Galea Curmi

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: