Is-salib pont bejn l-imgħoddi u l-ġejjieni!

Print Friendly, PDF & Email

Dan nawguralkom, illi s-salib ikun għalikom pont bejn l-imgħoddi u l-ġejjieni!  Is-sentiment reliġjuż hu l-ilma tal-ħajja ta’ dan in-nazzjon, tant marbut ma’ għeruqu. 

Imma s-salib, imħawwel fl-art, minbarra li jistedinna biex inkunu mħawlin kif jixraq, jintrefa’ u jiftaħ dirgħajh għal kulħadd: iħeġġeġ biex inżommu l-għeruq ħajjin, mingħajr ebusija; biex nixorbu mill-għejun u ninfetħu għal kulmin fi żmienna hu mejjet bil-għatx.  L-awgurju tiegħi hu li tkunu hekk: li tibnu u tkunu miftuħin, imħawlin tajjeb u rispettużi. 

Ara d-diskors tal-Papa Frangisku waqt l-Angelus minn Budapest …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: