Il-Ħolma ta’ Marija

Print Friendly, PDF & Email

Kelli ħolma, Ġużeppi.  Ma stajtx nifimha sew, imma naħseb li kienet dwar iċ-ċelebazzjoni ta’ “birthday” għat-Tifel Tagħna.   Naħseb li fuq hekk kienet.  In-nies kienu ilhom jippreparaw għaliha għal xi sitt ġimgħat.

Żejnu d-dar u xtraw ħwejjeġ ġodda.  Marru jixtru diversi drabi u xtraw rigali sbieħ.  Il-ħaġa kurjuża hi li dawn ma kinux għat-Tifel Tagħna.

Geżwruhom f’karti fini, rabtuhom bi ċfuf sbieħ u qegħduhom taħt siġra.  Iva, siġra, Ġużeppi, ġewwa d-dar tagħhom.  Żejnu s-siġra wkoll.  Il-friegħi kienu mimlijin bi blalen ikkuluriti u tiżjin ieħor ileqq.  Kien hemm xbiha fuq nett tas-siġra.  Kienet qisha kif suppost ikun anġlu.  O, kieku taf kemm kien hemm sabiħ!  Kulħadd jidħak u ferħan.  Kienu kollha eċitati minħabba r-rigali.

Taw ir-rigali lil xulxin, Ġużeppi u mhux lit-Tifel Tagħna.  Naħseb li lanqas biss jafu min hu.  Qatt ma semmew Ismu.  Ma jidhirlekx li din hi ħaġa mill-aktar stramba li n-nies jieħdu dax-xogħol kollu biex jiċċelebraw il-“birthday” ta’ xi ħadd li ma jafux?  Ġie xi jgħidli wkoll illi li kieku it-Tifel Tagħna kellu jmur ghal din iċ-ċelebrazzjoni kien iħossu qisu ħuta barra mill-ilma, mhux milqugħ u m’għandhomx pjaċir bih. 

Kollox kien sabiħ Ġużeppi, u kulħadd deher ferħan, imma jien ħassejt qalbi ser tinqasam.  Kemm hi ħasra għal Ġesu biex ħadd ma riedu fil-“Birthday Party” tiegħu stess. 

Imn’Alla kienet biss Ħolma!  Kemm kienet tkun terribbli, Ġużeppi, kieku dil-ħolma kienet vera!!         

Minn Edward Tagliaferro

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: