Talb għal wara t-Tqarbin

Print Friendly, PDF & Email

Meta kont tifel fis-snin ħamsin, kien ikollna quddiesa tat-tfal.   Wara t-tqarbin, soċju tal-Museum kien imexxina f’din it-talba.  Ta’ min nerġgħu nibdew ngħiduha  għax fiha elementi varji u sempliċi.

Att ta’ Twemmin

Ġesu’, jiena nemmen li lqajt fija l-Ġisem u d-Demm tiegħek, għaliex għidtu inti nnifsek, u l-kelma tiegħek ma tqarraqx.

Att  ta’ Qima

Ġesu’ tiegħi, għalkemm m’hinix ħlief ftit trab, inti ġejt għandi u l-imsejkna qalb tiegħi tista’ titkellem miegħek.

Att ta’ Mħabba

Ħanin Ġesu’,  jiena nħobbok, iva nħobbok b’qalbi kollha.  Inti taf li jiena nħobbok, u nixtieq inħobbok dejjem iżjed.

Att ta’ Radd il-Ħajr

Twajjeb Ġesu’, niżżik ħajr b’qalbi kollha.  Ġesu’ kemm inti twajjeb u ħanin miegħi.  Ikun imbierek Ġesu’ fl-Imqaddes Sagrament ta’ l-altar.

Att ta’ Offerta

Ġesu’, ilqa’ l-offerta fqajra tiegħi.  Ġesu’,  inti tajtni lilek innifsek; agħmel issa li jiena nagħti ruħi kollni kemm jien lilek.  Nagħtik ġismi, biex jibqa’ nadif u safi.  Nagħtik ruħi, biex tista’ teħles mid-dnub.  Nagħtik qalbi biex tista’ tħobbok.  Nagħtik kull nifs li nieħu, u l-aktar l-aħħar wieħed.  Nagħtik lili nnifsi fil-ħajja  u fil-mewt, biex nista’ nkun tiegħek għal dejjem ta’ dejjem.

Minn Edward Tagliaferro

%d bloggers like this: