Pass pass f’Lourdes u fil-madwar

Print Friendly, PDF & Email

Ktieb li juri li Lourdes mhux biss hu ġenna għall-Kattoliċi, iżda ukoll għal dawk li jħobbu l-istorja, il-kultura u n-natura.

Minn Micahel Caruana

Għadu kemm ġie ppubblikat il-ktieb Pass, Pass f’Lourdes u fil-madwar – ġabra ta’ tagħrif u esperjenzi. Il-ktieb inkiteb u ġie ppubblikat minn Michael Caruana li f’dawn l-aħħar 34 sena mexxa diversi gruppi ta’ Maltin u Għawdxin f’din il-belt Marjana. Fil-għaxar snin bejn l-2010 u l-2019 żaru Lourdes medja ta’ 6,412-il Malti u Għawdxi kull sena.

Dan il-ktieb għandu l-iskop li jqajjem mill-ġdid il-memorji sbieħ ta’ dawk li diġà żaru dan il-post fil-qalba tal-muntanji Pirinej; biex dawk li se jmorru Lourdes ikollhom f’idejhom it-tagħrif li tant ikollhom bżonn; u biex iħajjar oħrajn iżuru din il-belt Marjana mhux biss għall-kurżità jew biex jitolbu xi grazzja, inkella biex jirringrazzjaw lill-Madonna, iżda għax hemmhekk ukoll hu l-post tat-tluq għal ħafna attrazzjonijiet oħra fil-lbiċ ta’ Franza.

Il-ktieb hu ta’ daqs żgħir (A6) biex wieħed ikun jista’ jġorru miegħu, fih 332 paġna u hu maqsum f’sitt taqsimiet. Fihom l-awtur jagħti tagħrif dettaljat dwar Lourdes u s-Santwarju kif ukoll dwar il-postijiet ta’ interess fihom; tagħrif dwar l-eskursjonijiet li wieħed jista’ imur ’il barra minn din il-belt Marjana u ġabra ta’ esperjenzi ta’ wħud li marru Lourdes l-ewwel darba kif ukoll ta’ oħrajn li għadda minnhom Michael Caruana fl-34 sena li ilu jtella’ Maltin u Għawdxin Lourdes. Fih ukoll tagħrif dwar Santa Bernadette, id-dehriet tal-Madonna lilha u għalfejn id-dehriet, kif ukoll iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, it-talba tar-Rużarju u l-Via Sagra li ssir fuq l-Għolja tal-Kalvarju bħala att penitenzjali.

Fid-daħla tiegħu għal dan il-ktieb, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi jirringrazzja lil Michael Caruana ta’ dan il-ktieb li “jgħinna nimxu b’mod tassew sabiħ l-esperjenza unika ta’ Lourdes bħala storja ta’ mħabba b’mod li nistgħu naraw f’Marija preżenza sabiħa, mezz ta’ fejqan u sostenn fit-tbatija”. Min-naħa l-oħra, Anna Frendo, il-Branch Manager tal-EuroTours, tappella lil dawk li għadhom ma żarux Lourdes biex jieħdu l-opportunità u jmorru. Dan l-ktieb jiftħilhom il-bieb u tassigurahom li bħala jispiċċaw sorpriżi kemm Lourdes hu differenti minn dak li wieħed jimmaġina meta jkun għadu ma marx.

Numru limitat ta’ dan il-ktieb qed jitqassam mill-libreriji ta’ kotba reliġjużi Emmaus f’Birkirkara u Victoria Għawdex u Preca fi Blata l-Bajda għal donazzjoni ta’ għaxar euro (€10) inkella mingħand Michael Caruana stess billi tibgħatlu donazzjoni ta’ €12.25 (€10 għall-ktieb u €2.25 għall-posta) u tirċevih id-dar. Dan il-pagament għandu jsir permezz ta’ REVOLUT (Michael 79233264). F’każ ta’ diffikultà ċempel lil Michael Caruana fuq 7923 3264.

%d bloggers like this: