Illum it-Tnejn, 1 ta’ Awwissu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Tifkira ta’ San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

Il-Qari tal-Quddiesa tal-lum …

Il-Liturġija tas-Sigħat (Brevjar) tal-ġurnata …

Pass, Pass. Ħsieb qasir għal kull ġurnata mis-Superjur Joe Fenech …

Filmat qasir fuq San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja …

Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu – tibda fit-8.30am …

Leave a Reply

%d bloggers like this: